skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Homepage

Croeso i Aura Cymru

Cartref i ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, treftadaeth, ardaloedd chwarae a llawer, llawer mwy!

Canolfannau Hamdden

Llyfrgelloedd

Treftadaeth

Ffordd o Fyw

Holl Newyddion

Newyddion diweddaraf Aura

Yr Arena Iâ ar fin agor yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Bydd yr wythnosau nesaf yn rhai cyffrous iawn i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gan y bydd y ganolfan sglefrio yn agor yr hydref hwn. Bydd y gwaith adfer yn cyflymu dros yr wythnosau nesaf wrth i ni baratoi i groesawu'r gymuned leol yn ôl, ac ymwelwyr o bell hefyd. Fe wnaethom lansio logo newydd yn ddiweddar ar gyfer Arena Iâ…

1.

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal arddangosfa Cymru…

2.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Hydref 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Hydref 2022 yw’r gogoneddus Bethan Gwanas.…

3.

Wythnos Llyfrgelloedd 2022!

Dewch i ddathlu dysgu gydol oes gydag Aura yn ystod Wythnos y…

4.

Mae “ffynhonnell hud yn rhad ac am ddim” yn eich disgwyl yn eich llyfrgell Aura leol

Fe wnaeth Natasha Lee, un o drigolion lleol Bwcle, yn garedig iawn…

5.

Pêl-droed Aura wedi’i enwi fel Darparwr Pêl-droed Hwyliog y Flwyddyn ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn gynharach yn yr haf, cafodd Pêl-droed Aura ei enwi fel Darparwr…

6.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Medi 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Medi 2022 yw Cynan Jones Mae’r…

Back To Top