skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Homepage

Croeso i Aura Cymru

Cartref i ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, treftadaeth, ardaloedd chwarae a llawer, llawer mwy!

Canolfannau Hamdden

Llyfrgelloedd

Treftadaeth

Ffordd o Fyw

Holl Newyddion

Newyddion diweddaraf Aura

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ionawr 2023

Ein hawdur y mis ar gyfer Ionawr 2023 yw Lleucu Roberts Mae Lleucu Roberts yn ysgrifennu i oedolion a phlant ac yn awdur sydd wedi ennill sawl gwobr arbennig. Y person cyntaf i ennill y ddwy wobr ryddiaith fawreddog yn yr un flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol – ac mae hi wedi gwneud hynny ddwywaith! – mae Lleucu yn un…

1.

Uchafbwynt ar gyfer 2022

Rydym wedi llunio rhestr o'n hoff atgofion o 2022. O aelodau ein…

2.

Blwyddyn wych i Raglen Aml-chwaraeon 0-7 Oed Datblygu Chwaraeon Aura

Drwy gydol y flwyddyn hon, mae rhaglen aml-chwaraeon 0-7 Oed Datblygu Chwaraeon…

3.

Gwobr Aur Ymarferydd Therapi Harddwch i Bella Bailey o Sba Afon

“Y peth dw i’n ei fwynhau fwyaf am fy rôl yn Sba…

4.

Llyfrau’r Flwyddyn! Hoff Lyfrau Ffuglen a Ffeithiol Aura yn 2022

Rydyn ni'n troi'r tudalennau olaf o'r flwyddyn 2022, ac yn paratoi ar…

6.

Mwynhewch Straeon Nadoligaidd y Gaeaf hwn gyda’ch llyfrgell leol

Mae’r Nadolig ar y gorwel ac yn ein barn ddiduedd yma yn…

Back To Top