skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.
Homepage

Croeso i Aura Cymru

Cartref i ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, treftadaeth, ardaloedd chwarae a llawer, llawer mwy!

Canolfannau Hamdden

Llyfrgelloedd

Treftadaeth

Ffordd o Fyw

Holl Newyddion

Newyddion diweddaraf Aura

Gwersi Nofio i Oedolion – beth bynnag fo’ch oedran, beth am wella eich gallu nofio gyda Gwersi Aura Cymru i Oedolion!

Fel y gwyddom i gyd, mae nofio’n ffordd wych o gadw’n heini, gwella eich ffitrwydd aerobig ac ymlacio’r meddwl. Yn Aura Cymru, credwn nad ydych byth rhy hen i wella eich techneg strôc nofio neu ddysgu sgil newydd, a dyna pam rydym yn cynnal nifer o sesiynau nofio i oedolion, ochr yn ochr â’n rhaglen Dysgu Nofio. Bob wythnos, rydym…

1.

Tyfu Gyda’n Gilydd – Creu Dyddiau Da Yn Eich Llyfrgell Leol

Tyfu Gyda’n Gilydd – Creu Dyddiau Da Yn Eich Llyfrgell Leol Mae…

2.

SÊL DYDD GWENER GWYCH 2023

Dydd Gwener 26 Mai – Dydd Llun 29 Mai 2023 TELERAU AC…

3.

GWYLIAU BANC MAI 2023 ORIAU AGOR

  Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol…

4.

Aura Cymru yn falch o gyflawni Sicrwydd Ansawdd Atyniad i Ymwelwyr

Mae Aura Cymru yn falch o gyhoeddi fod dau gyfleuster, Canolfan Hamdden…

5.

Cyhoeddi enillwyr Sir y Fflint o gronfa gwerth £120mil ar gyfer prosiectau cymunedol lleol

Cyhoeddwyd yr enillwyr o Sir y Fflint o gronfa arbennig gwerth £120,000…

6.

ORIAU AGOR DROS Y PASG 2023

Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r…

Back To Top