Fflint Pafiliwn Jade Jones - Mae'n ddrwg gennym ond bydd y Pwll Nofio ym Mhafiliwn Jade Jones, Y Fflint ynghau rhwng dydd Llun, 22 Hydref a dydd Gwener, 26 Hydref gan ein bod angen gwneud gwaith gorffen yr ystafelloedd newid newydd, yr oriel gwylwyr a'r coridor llawr gwaelod. Bydd y Pwll Nofio yn ailagor fel arfer ddydd Sadwrn, 27 Hydref. Mae’r Pyllau Nofio yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug yn parhau yn agored ar gyfer sesiynau cyhoeddus yn ystod y cau. (Gweler amserlenni’r pwll nofio yn www.aura.wales cyn eich ymweliad). Rydym yn ymddiheuro i’n holl gwsmeriaid ffyddlon am yr anhwylustod a achoswyd ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu eto yn fuan iawn. Canolfan Hamdden yr Wyddgrug - Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan. Fflint Pafiliwn Jade Jones - O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.

Mae’n ddrwg gennym ond bydd y Pwll Nofio ym Mhafiliwn Jade Jones, Y Fflint ynghau rhwng dydd Llun, 22 Hydref a dydd Gwener, 26 Hydref gan ein bod angen gwneud gwaith gorffen yr ystafelloedd newid newydd, yr oriel gwylwyr a’r coridor llawr gwaelod. Bydd y Pwll Nofio yn ailagor fel arfer ddydd Sadwrn, 27 Hydref.

Mae’r Pyllau Nofio yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug yn parhau yn agored ar gyfer sesiynau cyhoeddus yn ystod y cau. (Gweler amserlenni’r pwll nofio yn www.aura.wales cyn eich ymweliad).

Rydym yn ymddiheuro i’n holl gwsmeriaid ffyddlon am yr anhwylustod a achoswyd ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu eto yn fuan iawn.

 

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Aura Online Ads-04