Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber Cynigion

Newid ar y ffordd…

Eleni, byddwch yn gweld newidiadau yn y ffordd y mae ein canolfannau hamdden a llyfrgelloedd yn cael eu gweithredu. Bydd hyn yn cynnwys enw cwmni newydd, Aura.

Aura Leisure Logo Screen Square

Byddwch yn gweld iwnifform newydd i’r gweithwyr, gwefan newydd, cynllun lliw newydd a gwelliannau i ymddangosiad ein hadeiladau a deunyddiau hyrwyddol. Bydd newidiadau i rai o’n prosesau cyfredol sy’n berthnasol â hurio a thalu am gyfleusterau.

Pam y newid?

Aura yw sefydliad elusennol newydd sbon y mae ei weithwyr yn berchen arno, ac yn cael ei weithredu er budd yr holl gymunedau lleol. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, hamdden sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth, mewn ffordd sydd yn ariannol hyfyw a chynaliadwy.

Mae Cyngor Sir Y Fflint, sydd yn rheoli’r adeiladu hyn ar hyn o bryd, yn credu bod y dull a rhagolwg newydd hwn yn rhoi’r cyfle gorau i gadw a gwella’r gwasanaethau poblogaidd hyn ar gyfer preswylwyr heddiw ac yn y dyfodol.

Rydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth barhaus gan ein cwsmeriaid ffyddlon, ac yn gofyn i chi fod yn amyneddgar a deall y sefyllfa dros y misoedd nesaf tra byddwn yn gwneud y newidiadau angenrheidiol.

Gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm rheoli os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.