Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Homepage

Croeso i Aura Cymru

Cartref i ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, treftadaeth, ardaloedd chwarae a llawer, llawer mwy!

Canolfannau Hamdden

Llyfrgelloedd

Treftadaeth

Ffordd o Fyw

Holl Newyddion

Newyddion diweddaraf Aura

Aura Cymru a Seriously Social

Yma yn Aura Cymru rydym ni’n cymryd daioni cymdeithasol ac ychwanegu gwerth at fywydau pobl o ddifrif.  A dyna pam ein bod ni’n cynnal ein hwythnos ‘Seriously Social’ gyntaf ym mis Mai 2024, fel rhan o ymgyrch genedlaethol sy’n arddangos gwaith ymddiriedolaethau elusennol a mentrau cymdeithasol, fel ni, sy’n rhoi pobl o flaen elw, yn cysylltu cymunedau ac yn helpu…

1.

SÊL DYDD GWENER GWYCH 2024

Dydd Gwener 17 Mai – Dydd Llun 20 Mai 2024 TELERAU AC…

4.

Aura Cymru yn sicrhau cyllid ‘Eich Cymuned, Eich Dewis’ gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae £2,000 wedi ei ddyfarnu i dîm Datblygu Chwaraeon Aura Cymru gan…

5.

Amserlen Nofio Am Ddim 2024

Yn Sir y Fflint, mae sesiynau iau am ddim i bobl ifanc…

6.

Aura Cymru i dderbyn ‘trydan am ddim am chwe wythnos y flwyddyn’ yn dilyn cynllun buddsoddi arloesol i leihau allyriadau carbon

Yn ddiweddar, mae Aura Cymru wedi cwblhau’r gwaith o weithredu rhaglen effeithlonrwydd…

Back To Top