skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Homepage

Croeso i Aura Cymru

Cartref i ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, treftadaeth, ardaloedd chwarae a llawer, llawer mwy!

Canolfannau Hamdden

Llyfrgelloedd

Treftadaeth

Ffordd o Fyw

Holl Newyddion

Newyddion diweddaraf Aura

SÊL DYDD GWENER DU 2023

TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis 1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 24 Tachwedd 2023 a dydd Llun 27 Tachwedd 2023, yn cynnwys y dyddiadau hynny. 2. Mae’r Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn yn cynnwys 4 mis am ddim wrth dalu ymlaen llaw am 12 mis (yn seiliedig ar…

1.

Arweinwyr Gwobr Dug Caeredin yn ymweld ag Aura Cymru

Daeth uwch arweinwyr Gwobr Dug Caeredin yn y DU a Chymru i…

3.

Tyfu Gyda’n Gilydd – Creu Dyddiau Da Yn Eich Llyfrgell Leol

Tyfu Gyda’n Gilydd – Creu Dyddiau Da Yn Eich Llyfrgell Leol Mae…

4.

SÊL DYDD GWENER GWYCH 2023

Dydd Gwener 26 Mai – Dydd Llun 29 Mai 2023 TELERAU AC…

5.

GWYLIAU BANC MAI 2023 ORIAU AGOR

  Llyfrgelloedd Aura Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol…

6.

Aura Cymru yn falch o gyflawni Sicrwydd Ansawdd Atyniad i Ymwelwyr

Mae Aura Cymru yn falch o gyhoeddi fod dau gyfleuster, Canolfan Hamdden…

Back To Top