Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy - Oherwydd ein Diwrnod Agored, caiff y sesiynau Llawr Iâ canlynol eu canslo ddydd Sadwrn 20/07/19. Sglefrio Cyhoeddus 10am - 12pm a Disgo Teulu 2.30 - 4.30pm. Disgo ar iâ 8 pm-10pm fel arfer. Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy - O ganlyniad i ddigwyddiad sglefrio, caiff y sesiynau Sglefrio Iâ canlynol eu canslo ar: Ddydd Llun 22 Gorffennaf - Ar gau bob dydd, Dydd Mawrth 23 Gorffennaf - Sglefrio Cyhoeddus wedi'i Ganslo 10.15am-3pm, Dydd Mercher 24 Gorffennaf - Cwympo Iâ Patch 6 am-10am A Sglefrio Cyhoeddus wedi'i Ganslo 10 am-12pm. Pafiliwn Jade Jones Y Fflint – Bob dydd Gwener, bydd y pwll bach ar gau tan 1:00 pm. Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Mae ein gampfa a stiwdio newydd gwych yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bellach ar agor. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan. Fflint Pafiliwn Jade Jones – O ddydd Mawrth 9 Hydref, byddwn yn rhedeg bore cynnar yn nofio o 7am tan 9am ar fore Mawrth a dydd Iau bob wythnos.

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Aura Online Ads-04

Mae Ystafell Ffitrwydd Pafiliwn Jade Jones bellach ar agor a hyd yn oed yn fwy ac yn well. Rhowch gynnig am ddim am wythnos. Cyfeiriwch gyfaill i gael mis am ddim.