Coronafeirws (COVID-19) – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf, 19 Mawrth 2020

Ar ôl gwerthuso’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid-19, ac ystyried safbwyntiau ein partneriaid allweddol, mae Aura wedi penderfynu cau ein canolfannau hamdden a’n llyfrgelloedd yn weithredol o ddydd Gwener, 20 Mawrth.

Nid oedd hwn yn benderfyniad yr oeddem yn rhagweld y
byddai’n rhaid i ni ei wneud, ac er ein bod yn ei wneud â chalon drom, mae’n benderfyniad fydd yn rhoi diogelwch a lles ein cwsmeriaid ffyddlon yn gyntaf. Darllen mwy

Aura Leisure Logo Screen Square

Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml