Gwyl Daniel Owen

Rydyn ni’n prysur agosáu at ben-blwydd a’r dyddiad y bu farw ein hawdur enwog o Sir y Fflint, Daniel Owen. Mae’n hynny’n golygu bod Gŵyl Daniel Owen yn ôl!

Daniel-Owen-Festival-Poster-WEB.jpg

Drwy’r wythnos, bydd llawer o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu, gan gynnwys storïau a helfa drysor yn Amgueddfa’r Wyddgrug ddydd Sadwrn yr 20fed, y Ddarlith Goffa flynyddol ddydd Llun yr 22ain yng Nghapel Bethesda gan Dr Haydn Edwards o’r enw ‘Daniel Owen y Gwleidydd’ (darlith Gymraeg), a noson yn Llyfrgell yr Wyddgrug yng nghwmni Dr Goronwy Wynne: enillydd Llyfr y Flwyddyn 2018!

Bydd yr wythnos yn llawn iaith, llenyddiaeth, diwylliant a chelfyddydau ac mae’n ffordd berffaith o ddysgu mwy am hanes a threftadaeth Sir y Fflint.

Yn y geiriau Nia Wyn Jones: “Braf yw gweld baneri’r ŵyl yn chwifio yn y dref ar drefniadau ar gyfer yr amrywiaeth eang o weithgareddau cyffrous yn barod am yr wythnos lawn sydd o’n blaenau.”

Dewch draw i Lyfrgell yr Wyddgrug i weld yr arddangosfa hyfryd mae’r llyfrgellwyr wedi’i gosod, sy’n arddangos rhai o weithiau Daniel Owen – tra byddwch chi yno, beth am godi rhaglen i weld rhestr lawn o’r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos? Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i’r wefan lle gallwch weld y manylion yn llawn a chael gwybod mwy: www.gwyldanielowen.com.

English

Leave a Reply