Ymgyrch Bang yn Sir y Fflint

Eleni, mae Aura wedi bod yn rhan o’r prosiect Ymgyrch Bang unwaith eto!

Mae Ymgyrch Bang yn brosiect sy’n cael ei ariannu a’i gefnogi gan yr Heddlu. Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ac osgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol rhwng Calan Gaeaf a noson tân gwyllt i blant a phobl ifanc. Mae’r gwasanaeth tân ac achub hefyd yn helpu gyda chefnogi digwyddiadau Ymgyrch Bang.

Eleni, mae’r prosiect wedi ehangu yn Sir y Fflint oherwydd ei lwyddiant y llynedd ac wedi’i gynnal ar dri safle gwahanol yn Mynydd Isa, Penarlâg a Saltney.

Unwaith eto, mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant mawr gyda mwy na 50 o bobl ifanc yn mynychu digwyddiad yn neuadd chwaraeon ysgol uwchradd Penarlâg ar 2 Tachwedd.

Roedd y gweithgareddau a hwyluswyd gan Aura yn cynnwys pêl-droed, cawell panna a zorbio’r corff fel y gwelir isod.

Meddai PSCO Sammi a drefnodd y digwyddiad: “cafodd yr holl bobl ifanc a fu’n cymryd rhan amser gwych” (fel y’i dyfynnir ar http://www.leaderlive.co.uk).

Hoffai’r tîm Aura i ddweud diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gymryd rhan yn nhrefniadau Ymgyrch Bang yn Sir y Fflint ac i bawb a fynychodd y digwyddiadau.

Edrychwch ar ein tudalennau Twitter i weld mwy o luniau o’r gwahanol ddigwyddiadau neu, am fwy o wybodaeth am ddigwyddiad Ymgyrch Bang a gynhaliwyd ym Mynydd Isa, darllenwch yr erthygl ganlynol ar: https://www.leaderlive.co.uk/news/17196924.sporting-event-held-in-mynydd-isa-to-help-reduce-anti-social-behaviour/

English

Leave a Reply