Buddugoliaeth i Ganolfan Chwaraeon Gymunedol yn erbyn Everton yn y Gymuned

Ar 6 Tachwedd, fe aeth aelodau o ganolfan chwaraeon gymunedol ym Mhenarlâg i Lerpwl i chwarae pêl-droed yn erbyn Everton yn y Gymuned. Cynhaliwyd y gêm yn y ganolfan gymunedol ger Parc Goodison.

Gwisgodd y bechgyn eu dillad newydd a chwarae’n wych; enillon nhw’r gêm 5-4.

Hoffem ddiolch i Everton yn y Gymuned am gynnal y gêm ac edrychwn ymlaen at eu croesawu i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn y dyfodol.

Hoffai tîm Aura ddweud da iawn wrth y bechgyn a fu’n chwarae a’u llongyfarch ar eu buddugoliaeth!

Leave a Reply