Pecynnau Parti Nadolig 2018

Christmas Party Packages CYM_1_02

Archebion Clwb Iau

£6.50 y pen
Archebion ar gael:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener 4:00pm – 7:00pm
 • Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 5:00pm

Yn cynnwys:

 • 1 awr o fowlio deg
 • Seddi wedi’u cadw er mwyn bwyta
 • Bwyd poeth a chymaint o ddiod ag y mynnwch
 • Opsiynau bwyd;
 • Byrger/nygets cyw iâr/byrger llysieuol
 • Pob un gyda sglodion
 • Powlenni o ffa pob a phys i’w rhannu
 • Cacennau bach i bwdin

Mae oedolion sy’n dod i’r parti hefyd yn £10 y pen (fel y golofn ganlynol)

Archebion Clwb Oedolion

£10 y pen

Archebion ar gael:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener 4:00pm – 7:00pm
 • Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 5:00pm

Yn cynnwys:

 • 1 awr o fowlio deg
 • Seddi wedi’u cadw er mwyn bwyta
 • Diod alcoholig/diod ysgafn/diod poeth cyntaf am ddim
 • Opsiynau bwyd; Archebu o’r brif fwydlen

 

Leave a Reply