Buddugoliaeth Cwpan y Gaeaf i Glwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy

Mae Llyfrgelloedd a Hamdden Aura yn falch i fod yn dathlu buddugoliaeth dramor i Glwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy!

Aeth dau dîm o Clwb Sglefrio ar y Cyd Glannau Dyfrdwy – yr Angels a’r Deelites – i Wlad Belg i gystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol sglefrio iâ.

Enillodd y Deelites y 4ydd safle yng nghategori’r oedrannau cymysg a’r Angels yn 4ydd yn y  categori ieuenctid: canlyniad personol gorau’r tîm.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar 22, 23 a 24 Tachwedd.

Cynrychiolodd y ddau dîm Glannau Dyfrdwy yn wych gyda’n hyfforddwr Vicki Usherwood yn dweud: “Rydw i’n falch iawn o ba mor galed mae’r merched wedi gweithio y tymor hwn. Mae’r ddau dîm wedi cydweithio’n dda ac mae ganddynt gyswllt cryf sy’n dangos ar yr iâ pan fyddant yn cystadlu. Rydym wedi cael dechrau gwych i’r tymor ac rydym bellach yn canolbwyntio ar roi hyfforddiant ychwanegol i baratoi ar gyfer Pencampwriaethau Prydain ym mis Ionawr”.

Hoffai Llyfrgelloedd a Hamdden Aura ddweud llongyfarchiadau i’r ddau dîm ar eu buddugoliaeth!

 

Leave a Reply