Offer Chwarae Cynhwysol Aura

Mae Aura Llyfrgelloedd a Hamdden yn teimlo’n angerddol am helpu ein cymuned a sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni’n darparu’n gynhwysol a’u bod ar gael i bawb.

Roedden ni’n falch iawn o glywed gan Bethan Edwards (un preswylydd lleol) a rannodd y llun isod o’i mab hi, Caiden, yn mwynhau defnyddio’r offer chwarae cynhwysol newydd yn ardal chwarae’r Comin Uchaf ym Mwcle.

Dywedodd Bethan ei bod wedi cysylltu gyda darparwr hamdden Cyngor Sir y Fflint – Aura Llyfrgelloedd a Hamdden – i ofyn am gyfarpar chwarae hygyrch posib’ yn yr ardal. Ychydig wythnosau’n ddiweddarach, roedd hi mor falch o’i weld yn y parc.

EuiSsyg0.jpg

Dywedodd Richard Roberts, Swyddog Dylunio Chwarae Aura: “Mae unrhyw brosiectau parciau chwarae newydd yn cynnwys eitemau chwarae cynhwysol mae posib’ i bawb eu defnyddio, fel rowndabowt, fel yr un sydd gennym ni ym mharc chwarae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Pethau eraill sydd wedi’u’ cyflwyno ydi siglenni basged, rowndabowts powlen, sleid dwbl y lled, rampiau a phlatfformau, ac mae pawb yn gallu defnyddio pob un o’r rhain. Rydyn ni’n dal i ymchwilio i syniadau newydd ac arloesol am gyfarpar chwarae sy’n gallu cael eu cyflwyno i ardaloedd chwarae Sir y Fflint i bob defnyddiwr gael hwyl gyda nhw.”

Diolchodd Bethan i Aura am ei gwneud yn bosib’ i Caiden ddefnyddio cyfarpar y parc, a dywedodd fod y cyfarpar newydd wedi gwneud cymaint o wahaniaeth gan fod Caiden bellach yn gallu bod yn rhan o’r diwrnodau yn y parc ac ymuno gyda’i frawd.

Gobeithiwn ni y bydd y cyfarpar newydd yn gwneud gwahaniaeth i nifer o deuluoedd lleol ac y bydd y gymuned yn elwa ohono drwy fod yn gynhwysol a chael ei ddefnyddio gan bawb.

Leave a Reply