Cyngor Iechyd a Lles gan Aura i roi cychwyn iach i 2019!

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd oddi wrth bawb yma yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura! Eisiau cychwyn iach i 2019? Beth am roi tro ar rywbeth newydd! Mae digon o ddosbarthiadau ffitrwydd ar draws ein canolfannau hamdden o Zumba i Gylchedau, Bwysau Tecell i Pilates: mae’r rhestr yn ddiddiwedd! (Heb anghofio ein hystafelloedd ffitrwydd, ein pyllau nofio, llain bowlio neu Sba Afon!) Edrychwch ar y cyngor Iechyd a Lles isod a chofiwch amdanynt fis Ionawr:

  • Byddwch yn drefnus! Gwnewch nodyn er mwyn gwybod pryd mae’ch dosbarthiadau ffitrwydd neu faint o’r gloch sydd angen i chi fynd i’r gampfa; ar eich oergell, ar eich ffôn – beth bynnag sy’n gweithio orau i chi!
  • Gosodwch amcanion personol i’ch hun, rydym yma i’ch helpu i’w cyflawni! Peidiwch ag anghofio am ein Ap ‘Technogym Wellness’ sydd hefyd yn eich helpu i gadw golwg ar eich ffitrwydd a’ch datblygiad.
  • Dewch a ffrind efo chi i’r ganolfan hamdden neu’r ystafell ffitrwydd er mwyn eich ysgogi a’ch cefnogi!
  • Cofiwch ein bod ni yma i helpu! Mae’n holl hyfforddwyr a goruchwylwyr yma i helpu ac yn bwysicach na hynny – mae nhw eisiau helpu! Os nad ydych yn siŵr sut i ddefnyddio rhyw ddarn o offer neu os hoffech gyngor, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni’n gorau i helpu.
  • Yfwch ddigon o ddŵr yn yr ystafell ffitrwydd a’r tu allan iddi! Mae yfed dŵr yn help i gadw’ch system imiwnedd yn iach – yn enwedig dros fisoedd y gaeaf!
  • Rhowch ddigon o amser i’ch hun! Peidiwch a rhoi gormod o bwysau ar eich hun i ffitio popeth i mewn; weithiau mae bywyd yn rhy brysur, ac mae hynny yn iawn!
  • Cadwch at amserlen! Gall cael trefn reolaidd ar bethau fod o gymorth ym mhob agwedd o’ch bywyd bob dydd a’ch helpu i fod yn drefnus.
  • Hyd yn oed gyda diet iach a llawer o ymarfer corff, gall y gaeaf ddal i fyny efo ni! Ewch i Sba Afon yng Nghanolfan Hamdden Sba Afon am driniaeth i’ch cynhesu ac i wneud i chi deimlo’n well! Mae’n fuddiol ar gyfer y meddwl a’r corff: y ffordd berffaith i ymlacio!
  • Dewch a’r teulu! Nofio, sglefrio iâ, bowlio – mae’r rhestr yn faith! Mae gennym ddigon o weithgareddau teuluol ar eich cyfer. Mae’n ffordd wych i gadw’r teulu i gyd yn ffit ac yn iach: dechreuwch greu atgofion teuluol ar gyfer 2019!
  • Ac yn olaf, yn bwysicaf oll: Mwynhewch eich hunan! Byddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod ein hystafelloedd ffitrwydd a’n canolfannau hamdden yn eich helpu i gael y cychwyn gorau i 2019.

Felly am beth ydych chi’n aros, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol am fwy o wybodaeth am sesiynau cychwyn yn y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a llawer mwy!

 

Leave a Reply