6 Rheswm i ddod draw i Stafell Ffitrwydd yr Wyddgrug fis Ionawr

Ydych chi’n ystyried ymuno â’r gampfa fis Ionawr? Rydych wedi dod i’r lle cywir! Mae’r ystafell ffitrwydd yma yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug yn aros amdanoch chi! Rydym wrth ein boddau gydag o, ac yn sicr y byddwch chi hefyd! Dyma 6 rheswm pam:

  • Rydym yn cynnig sesiynau 1 i 1 i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch amser yn yr ystafell ffitrwydd
  • Mae ein hyfforddwyr yn creu rhaglenni personol yn arbennig ar eich cyfer chi!
  • Mae gennym raglenni amrywiol i sicrhau bod yna rhywbeth at ddant pawb
  • Gyda’r Ap Technogym Wellness rydym yn ei ddarparu i chi yn syth o’ch sesiwn gynefino, gallwch dracio datblygiad eich ffitrwydd, cofnodi ymarferion, ymuno â sialensiau a hyd yn oed ei gysylltu i’ch apiau ffitrwydd personol eich hun
  • Er mwyn i chi gael digon o hyblygrwydd, mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth ac yn fwy na dim: does dim angen contract er mwyn ymaelodi!
  • Nid yn unig mae ein hyfforddwyr cymwys yn gwneud eu gorau i ddarparu dosbarthiadau ffitrwydd a chyngor gwych, maent yn cynnig adolygiadau rheolaidd am gynnydd i’ch helpu i gyrraedd eich nodau!

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ffoniwch y Ganolfan Hamdden ar 01352 704330 neu galwch draw i gael sgwrs! Cofiwch ein dilyn @auracymru @aurawales @Aura_MLC @auramoldfitness i gael y newyddion diweddaraf!

Leave a Reply