Arth Jimmy a’i Ffrindiau’n dod i Lyfrgell Glannau Dyfrdwy!

Mae Llyfrgell Glannau Dyfrdwy yn falch o groesawu Arth Jimmy a’i ffrindiau!

Mae “Arth Jimmy a’i Ffrindiau” yn rhaglen hwyliog a chyfeillgar sy’n dod â chadw’n heini ac iach ac amser stori ynghyd!

Bydd Arth Jimmy yn ymweld â Llyfrgell Glannau Dyfrdwy bob wythnos am 6 wythnos (gweler y poster isod am fanylion), felly dewch i ddweud helo!

Dyma rai lluniau o’i ymweliad cyntaf â’r llyfrgell ar 17 Ionawr:

Rhannwch eich lluniau chi gydag Arth Jimmy a sicrhewch eich bod yn ein tagio ni! @aura_cymru @aura_wales @fflintawrecsam

Poster Arth Jimmy- Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Leave a Reply