Dod i adnabod eich Hyfforddwr!

Weithiau, gall ymuno â champfa neu ddychwelyd i’r gampfa ar ôl egwyl hir, deimlo ychydig yn  ofnus. Un ffordd rydym ni’n helpu i geisio osgoi hynny ydy cael hyfforddwyr cyfeillgar, hawdd sgwrsio â chi a chymwys iawn sydd yma i’ch helpu i deimlo’n well a mwynhau ymarfer corff!

Isod ydy Cwestiwn ac Ateb cyflym gyda dau o’n hyfforddwyr hyfryd!

 

Dyma Claire! Dyma beth oedd ganddi i ddweud:

Photo of Claire the instructor

Beth yw eich rôl yn y Ganolfan Hamdden?

Haia, Claire ydw i! Rydw i’n hyfforddwr ffitrwydd a hyfforddwr dosbarth.

Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yn y ganolfan hamdden?

Rwyf wedi gweithio yn y Ganolfan Hamdden ers blwyddyn.

Pa ddosbarthiadau ydych chi’n dysgu?

Rwy’n dysgu Booty Camp, Cyflyru Corff, Tynhau’r Corff a Ffitrwydd Metabolig.

Beth ydy dy hoff ffordd i ymarfer corff?

Rydw i wrth fy modd yn hyfforddi cryfder fwyaf.

Beth fyddai dy brif gyngor ffitrwydd i unrhyw un sy’n ymuno neu’n dychwelyd i’r gampfa ym mis Ionawr?

Fy nghyngor cyntaf ydy peidio bod yn galed arnoch eich hun am eich taith lles. Os ydych chi’n methu, nid dyna ddiwedd popeth. Rhai dyddiau byddwch yn dilyn arferion lles a rhai dyddiadau ni fydd hyn yn digwydd, ac mae hynny’n iawn. Os ydych chi’n canolbwyntio ar ofalu amdanoch chi eich hun a theimlo ar eich gorau, bydd y canlyniadau rydych chi’n dymuno yn gofalu amdanynt eu hunain!

Beth ydy dy hoff beth am fod yn hyfforddwr ffitrwydd?

Gweld cynnydd yn fy nghleientiaid, nid cyfansoddiad y corff yn unig ond eu cryfder a’u lefelau ffitrwydd hefyd.

 

Dyma David! Cymerwch olwg ar beth sydd ganddo i’w ddweud:

Photo of Dave the instructor

Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yn y ganolfan hamdden?

Helo! David ydw i! Rydw i wedi gweithio yn y Ganolfan Hamdden ers 6 mis.

Pa ddosbarthiadau ydych chi’n dysgu?

Spin, Ymarfer Cylchol, Ffitrwydd Metabolig, Cyflyru Cryfder, HIIT a Chyhyrau’r Stumog.

Beth ydy dy hoff ffordd i ymarfer?

Rhedeg! Rwy’n caru unrhyw beth gyda ffitrwydd cardio!

Beth fyddai dy brif gyngor ffitrwydd i unrhyw un sy’n ymuno neu’n dychwelyd i’r gampfa ym mis Ionawr?

Cynnydd: dychwelyd yn raddol i ymarfer gan fod hyn yn ei gwneud hi’n fwy cynaliadwy.

Beth ydy dy hoff beth am fod yn hyfforddwr ffitrwydd?

Gweithio gyda’r cyhoedd a’u gweld yn datblygu ar eu taith ffitrwydd.

 

Ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol neu dewch heibio i gael sgwrsio am ddosbarthiadau ffitrwydd neu ymuno â’r gampfa!  Bydd unrhyw un o’n hyfforddwyr yn gwneud eu gorau i’ch helpu i wneud 2019 y flwyddyn orau eto!

Leave a Reply