Clwb Rygbi St Helens yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Roedd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura’n falch iawn o groesawu Clwb Rygbi St Helens i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy’r wythnos ddiwethaf.

Mynegodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ei frwdfrydedd dros gael y clwb yno, gan ddweud: “Roedden ni’n falch iawn o allu derbyn St Helens ar gyfer eu sesiynau hyfforddi wrth iddynt baratoi at dymor newydd y Super League. Yn ystod eu deuddydd yma, defnyddiodd St Helens ein campfa cryfhau a chyflyru, ein cae glaswellt a’n caeau 3G, yn ogystal â mentro i’n canolfan sglefrio iâ am lun o’r garfan.” Roedden ni’n falch o weld y tîm ar y rhew (llun isod)! Wedi’r cyfan, ni fyddai unrhyw daith i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn gyflawn heb fynd i’r ganolfan sglefrio!

 

St Helen's RFC

Ychwanegodd Lee: “Rydyn ni’n falch iawn o ychwanegu Clwb Rygbi St Helens at restr hir o dimau chwaraeon proffesiynol sydd wedi defnyddio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu eto yn y dyfodol. Pob lwc yn y tymor sydd i ddod gan bawb yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Rydyn ni’n gobeithio bod y tîm wedi mwynhau hyfforddi yng Nglannau Dyfrdwy a gobeithiwn eu gweld yn ôl yma yn y dyfodol!

Leave a Reply