“Breuddwydiwch, Credwch, Cyflawnwch” Buddugoliaeth ar gyfer Clwb Sglefrio Cydamserol Glannau Dyfrdwy

Bu Clwb Sglefrio Rhew Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain ar 19 ac 20 Ionawr a chafwyd rhai buddugoliaethau bendigedig! Profodd y timau o Lannau Dyfrdwy a gymerodd ran eu hunain i fod ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig, gan fynd â’r clwb i’r lefel nesaf.

Cafodd yr Angles y llaw uchaf ar lawer o dimau i gael sgôr teilwng iawn a’r fedal efydd, gan ddod y trydydd tîm gorau ar lefel Elfennol yn y DU!

Dan ysbrydoliaeth a chefnogaeth eu cyd aelodau Clwb, cymerodd y Deelites i’r rhew i gipio’r fedal arian a’u gwneud yr ail dîm gorau yn y DU ar lefel Ragarweiniol!

Gellir gweld y ddwy drefn a gafodd wobrau ar ohebiaeth y BBC o’r digwyddiad ar yr iplayer, ac mae gwybodaeth a manylion am y digwyddiadau hyd yma ar dudalen Facebook Clwb Sglefrio Cydamserol Glannau Dyfrdwy.  

Hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Prydain roedd DISC, lle perfformiodd y tîm oedolion yn sych a chael y pedwerydd safle yn y categori oedolion. 

Llwyddodd eu tîm iau, Dreigiau Tân, ar sgoriau cynharach yn y tymor i gipio’r 5ed safle yn y categori Rhagarweiniol. Roedd gan Gwas y Neidr hefyd ddawns benigamp gyda rhai perfformiadau unigol gwych yn arddangos gwaith traed a chydbwysedd ardderchog yn y categori Elfennol.  

Dywedodd y Prif Hyfforddwr, Vicki Usherwood: “Rwy’n hynod falch o’r Clwb ac yn fwy na hynny, o lwyddiannau’r Angels a’r Deelites. Mae’r genethod i gyd wedi gweithio’n hynod galed y tymor hwn ac mae eu gwaith caled wedi talu ar ei ganfed, sy’n eu gwneud yn bleser i’w hyfforddi! Maent y arddangos beth yw hanfod chwaraeon; ymdrech grŵp a gwaith tîm”.

Arwyddnod y clwb yw #dreambelieveachieve sy’n gobeithio ysbrydoli pawb gyda gweledigaeth a nod glir.  

Mae Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn ymarfer bob nos Wener yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 5-7pm; mae croeso i unrhyw sglefriwr lefel 5 neu uwch, o unrhyw oedran, gan fod gennym dimau sydd â bechgyn a genethod gyda’r oedran yn amrywio o 6 i dros hanner cant!

Hoffai pawb yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura longyfarch y timau ar eu buddugoliaethau, ac am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd! Rydym yn dymuno pob lwc iddynt yn y dyfodol!

 

Leave a Reply