Awgrymiadau Llyfrgelloedd Aura o’r llyfrau i’w darllen i ddathlu Mis Hanes LGBT

Mae Chwefror 2019 yn Fis Hanes LGBT: amser i ddathlu hanes a bywydau’r gymuned LGBT!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o lyfrau sydd yn dwyn ynghyd themâu cydraddoldeb, dewrder, cariad a balchder i ddathlu Mis Hanes LGBT.

Mae’r llyfrau isod yn cyfuno awduron hanesyddol a chyfoes! Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y rhestr a pha lyfrau y byddech wedi’u cynnwys eich hun!

Fe allai’r rhestr fod yn ddiddiwedd, ond dyma bum teitl i daro golwg arnynt:

  1. Tipping the Velvet gan Sarah Waters
  2. Giovanni’s Room gan James Baldwin
  3. Orlando gan Virginia Woolf
  4. At Swim, Two Boys gan Jamie O’Neill
  5. The Price of Salt gan Patricia Highsmith. Cafodd y nofel hon ei hail-enwi dros y blynyddoedd diwethaf fel Carol.

 

Cofiwch: gallwch daro golwg ar y teitlau yma, a channoedd yn fwy ar ein catalog llyfrgell ar-lein! Yn ogystal, fe allwn archebu’r llyfrau mewn i’ch llyfrgell ddewisol trwy ein gwasanaeth Benthyg Rhwng Llyfrgelloedd!

Mwynhewch y darllen!

Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’r teitlau neu sut rydych chi’n dathlu Mis Hanes LGBT ar: @aura_cymru @aura_wales

Leave a Reply