Amser Stori Annisgwyl: Byddwch yn barod i groesawu Mama G i Lyfrgelloedd Aura!

Yr hanner tymor hwn mae Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o groesawu Mama G ar gyfer sesiynau Amser Stori arbennig iawn.

“Mae angen Mama G ar bawb i ddangos iddynt sut i fod yn fodau dynol dewr, cariadus, ystyriol a gyda meddwl agored.” (fel nodwyd yma http://www.londonpubtheatres.com/opinion-panto-dame/4594523505 )

 

Gan gyfuno panto, drag a’r grefft draddodiadol o adrodd straeon: bydd Mama G yn rhannu chwedlau sy’n dathlu bod pwy ydych chi a charu pwy bynnag a fynnoch. Bydd y perfformiad hwn yn cynnwys gwaith sydd wedi ei gyhoeddi a gwaith newydd a fydd yn gwneud i chi chwerthin, meddwl a charu.

 

Fe ofynnom i Mama G anfon neges arbennig i gymuned Sir y Fflint cyn ei hymweliad wythnos Hanner Tymor mis Chwefror. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

“Helo bawb! Alla i ddim aros i’ch cyfarfod chi i gyd pan fydda i’n dod i ymweld â Llyfrgelloedd Aura hanner tymor mis Chwefror! Rwy’n teithio ar draws y wlad yn adrodd fy straeon i deuluoedd, straeon ynglŷn â bod pwy ydych chi a charu pwy y dymunwch ac mae’n hen bryd i mi ymweld â chi bobl hyfryd Gogledd Cymru! Bydd cyfle i chi gwrdd â rhai o fy nghymeriadau rhyfeddol, uncyrn dryslyd, tylwyth teg cecrus a bachgen gydag obsesiwn gyda math o ddawnsio a elwir yn ‘twerking’! Bydd llawer o chwerthin ac ambell jôc i’r mamau a’r tadau eu mwynhau. Welai chi yno!”

Ar ran pawb yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura: allwn ni ddim disgwyl i’ch gweld chi hefyd  Mama G!

Bydd Mama G yn:

  • Llyfrgell y Fflint ar 25 Chwefror am 10.30am.
  • Llyfrgell Treffynnon am 10.30am ar 26 Chwefror.
  • Llyfrgell Glannau Dyfrdwy am 1.00pm ar 26 Chwefror.
  • Llyfrgell Bwcle am 3.00pm ar 26 Chwefror.

Cost y digwyddiad yw £1.00 y plentyn yn unig! Gobeithiwn eich gweld chi yno!  Cofiwch rannu unrhyw luniau neu safbwyntiau am y digwyddiad gyda ni ar:

Trydar: @aura_cymru @aura_wales

Facebook: Aura Llyfrgelloedd/Libraries

Leave a Reply