“Caru Cymru a Charu eich Llyfrgell!”: Yr Helfa Drysor Fawr Gymreig yn Llyfrgell yr Wyddgrug

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae Llyfrgell yr Wyddgrug wedi cynnal eu digwyddiad arbennig eu hunain: “Yr Helfa Drysor Fawr Gymreig”.

Mae’r Helfa Drysor Fawr Gymreig wedi bod yn boblogaidd iawn gydag ysgolion lleol, gyda dau ddosbarth o Ysgol Bryn Coch a disgyblion o Ganolfan Enfys yn cwblhau’r her hyd yma. Mae’r holl blant sydd wedi cymryd rhan wedi derbyn medalau’r Ddraig Goch.

Bydd yr helfa Drysor yn parhau drwy gydol hanner tymor mis Chwefror a bydd enw enillydd pyped y ddraig Goch bendigedig yn y llun isod yn cael ei dynnu o’r het yn ystod y Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddydd Gwener 1 Mawrth.  Hoffai’r tîm yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddiolch i’r gwirfoddolwyr Lily ac Elis am eu cymorth wrth sefydlu’r her.

Mae’r Cymhorthwyr Llyfrgell Sue Hipkiss a Siân Roberts yn dweud eu bod yn “hapus iawn gyda’r adborth cadarnhaol a brwd a gafwyd o’r her hon”.

Hoffai Siân a Sue hefyd ddweud “diolch yn fawr i’r holl blant ac oedolion sydd wedi bod yn dweud wrthym beth maen nhw’n ei garu am Gymru a’n llyfrgell ar ein map calonnau Cymru.  Cafwyd rhai lluniau a negeseuon bendigedig.”

Mae’r tîm yn Llyfrgell yr Wyddgrug hefyd wedi cystadlu yn Arddangosfa Ffenestr Dydd Gŵyl Dewi a Addurnwyd Orau yn yr Wyddgrug am y tro cyntaf! Tarwch olwg isod!

Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg 1Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg 2Yr Helfa Drysor Mawr Cymraeg

Caru Cymru a Charu eich Llyfrgell!

Leave a Reply