Dewch draw i weld beth yw’r holl stŵr: Sut mae datblygiadau newydd ym Mhafiliwn Jade Jones yn creu ton o frwdfrydedd!

Yn 2018, cyflawnwyd datblygiad gwerth £936,000 ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint. Nawr, bron i 6 mis ers i’r datblygiad newydd agor ei drysau ym mis Hydref 2018, mae cydweithwyr a chwsmeriaid wedi mynegi eu brwdfrydedd a’u cyffro.

Roedd y datblygiad yn cynnwys estyniad i’r ystafell ffitrwydd presennol i greu campfa gyda 55 gorsaf, ailwampio ystafelloedd newid y pwll nofio, a chynyddu galeri gwylwyr ger y pwll.

Bu Hannah Zeise, preswylydd lleol o Gei Connah, yno gyda’i merch ifanc, Enfys, a oedd yn 6 mis ar y pryd, am ei phrofiad nofio cyntaf. Mynychodd Hannah ac Enfys y sesiwn Oedolion a Babanod a gynhelir bob bore dydd Mawrth a dydd Gwener o 10.00-10.30am ym Mhafiliwn Jade Jones. Rhannodd Hannah ei barn gyda ni, dyma beth oedd ganddi i’w ddweud am y profiad: “Cawsom amser gwych yn mynd ag Enfys am ei phrofiad nofio cyntaf, a chymerodd ato’n dda. Roedd ardal y pwll yn lân iawn, yn ogystal â’r ardaloedd newid. Roedd Shona, y cydlynydd nofio yn gyfeillgar a chroesawgar iawn, a gan nad ydw i’n hoff iawn o nofio fy hun, gwnaeth fy mhrofiad yn llawer gwell, yn ogystal â chael cyfleusterau braf a glân.

“Roedd ardal newid i deuluoedd a oedd yn berffaith ar fy nghyfer i a’r fechan i newid. Roedd digon o le i mi roi mat ar y llawr i Enfys chwarae wrth i mi newid. Mae’r ardal i wylwyr yn rhoi cyfle i aelodau eraill o’r teulu sydd ddim yn nofio, wylio ger y pwll, fel y gallent fod yn rhan o’r profiad heb orfod colli dim.

“Cawsom gacennau te wedi’u tostio a choffi ar ôl nofio gyda’r rhieni eraill oedd yno; roedd y caffi’n gweini coffi ardderchog ac roedd y bwyd yn flasus iawn gyda nifer o ddewisiadau ar gael ar y fwydlen. Byddwn yn sicr o ddod eto! Rydym yn edrych ymlaen at roi cynnig ar y cyfleuster chwarae meddal llong môr-ladron a’r bowlio deg pan fydd Enfys yn hŷn. Rydym yn ffodus o gael cyfleuster gwych ar ein stepen drws!”. Gweler y llun isod o Hannah ac Enfys yn mwynhau’r sesiwn Oedolion a Babanod.

Hannah and Enfys' first swim

“Mae’r pentref newid newydd sbon wedi moderneiddio ein cyfleusterau nofio gydag amrywiaeth o fannau newid i fodloni anghenion ein cwsmeriaid. Mae gennym ystafelloedd newid tîm ar gyfer ein clwb nofio lleol ac offer o’r radd flaenaf ar gyfer ein defnyddwyr anabl”, meddai Jordan Mapp-Jones, Goruchwyliwr Hamdden ym Mhafiliwn Jade Jones. Mynegodd Jordan ei frwdfrydedd am y datblygiad newydd, drwy ddweud: “Rwy’n credu bod y datblygiad wedi cael effaith gadarnhaol ar y staff a gobeithiwn fod y cwsmeriaid yn gallu gweld y newidiadau cadarnhaol yr ydym yn ceisio eu gwneud fel Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.”

Mae’r datblygiad ym Mhafiliwn Jade Jones – yn ogystal â’r datblygiad yn yr ystafelloedd ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug a gyflawnwyd yn 2018 – yn cynrychioli ymrwymiad mawr gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura i ddarparu cyfleusterau o safon uchel, gydag amrywiaeth o weithgareddau, i annog mwy o bobl i fyw bywydau hapusach, iachach a mwy egnïol.

 

 

 

 

 

Leave a Reply