Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell!

Ym mis Mawrth 2019, gwahoddodd Llyfrgelloedd Aura ddisgyblion blwyddyn 4 ysgolion cynradd Sir y Fflint i ymweld â’u llyfrgell leol a dysgu mwy am y gwasanaeth llyfrgell.

Nod Llyfrgelloedd Aura yw annog pob plentyn yn Sir y Fflint i ymaelodi gyda’r llyfrgell fel rhan o gynllun mwy o’r enw “Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell” a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nod ymweliadau ysgol Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell, a gynhaliwyd fis Mawrth ar draws Llyfrgelloedd Aura, oedd annog plant lleol i ddysgu mwy am bwysigrwydd llyfrgelloedd a manteision dod yn aelod.

Yn ystod yr ymweliadau cafodd y plant fag nwyddau gyda mwy o wybodaeth am eu gwasanaeth llyfrgell a chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys cwis ac ysgrifennu barddoniaeth. Gwelwch isod ychydig o luniau o’r ymweliadau hyn, gan gynnwys rhai o’r cerddi gwych a gyfansoddwyd gan blant lleol.

Meddai Lynn Walker, Swyddog Cefnogi Llyfrgell: “Mae ymweliadau Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell wedi bod yn llawer o hwyl! Mae dosbarthiadau wedi dysgu am y dewis eang o lyfrau sydd ar gael iddynt. Bu i ni wneud llawer o weithgareddau gwahanol a hyd yn oed silff ddynol i ddeall sut mae rhoi trefn ar lyfrau ffuglen! Creodd y plant gerddi acrostig gwych a chymryd rhan mewn cwis a aeth â nhw o gwmpas y llyfrgell i ganfod yr atebion. Ar ddiwedd y dydd, rydym ni’n gobeithio bod y plant wedi dysgu bod llyfrgelloedd yn llefydd llawn hwyl, gyda staff sy’n barod iawn i helpu.”

Hoffai Llyfrgelloedd Aura ddiolch i’r plant a ymwelodd â’r llyfrgell, gan obeithio eu bod wedi mwynhau. Mae drysau’r llyfrgell wastad ar agor!

Leave a Reply