Y Grŵp Sgwrs a Gwau yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf yn Llyfrgell Brychdyn!

Mae Grŵp Sgwrs a Gwau Llyfrgell Brychdyn wedi dathlu eu pen-blwydd cyntaf yn ddiweddar! Mae tua 10 o bobl sy’n mynychu’r grŵp yn wythnosol ac yn mwynhau cymdeithasu a gwau gyda’i gilydd.

Yn ogystal â gwau, mae’r aelodau sy’n mynychu’r grŵp hefyd yn defnyddio’r sesiynau fel cyfle i fenthyg llyfrau newydd o’r llyfrgell, neu adnewyddu llyfrau nad ydynt wedi gorffen eu darllen eto! O bryd i’w gilydd, byddant yn gwrando ar straeon ac yn darllen barddoniaeth yn ystod y sesiynau.

Dechreuwyd cynnal y sesiynau’r llynedd pan ddaeth grŵp o bobl at ei gilydd i wau pabïau, ac ers hynny, mae casgliad amrywiol o bethau hyfryd wedi’u creu. Er mwyn dathlu eu pen-blwydd, rydym wedi creu arddangosfa yn Llyfrgell Brychdyn fel y gwelir yn y lluniau isod.

Mae’r aelodau sy’n mynychu yn mwynhau gwau ac mae pob un ohonynt ar lefel gwahanol, maent yn hynod gyfeillgar a phob amser yn croesawu aelodau newydd.

Fe wnaeth Sandra, un o’n llyfrgellwyr gwych, yn garedig iawn ddod â chacen i’r grŵp i ddathlu eu blwyddyn lawn cyntaf. Mae’r llyfrgell hefyd yn darparu te a bisgedi yn rheolaidd.

Nododd un aelod o’r grŵp: “nid oedd y mwyafrif ohonom yn adnabod ein gilydd cyn ymuno â’r grŵp. Mae rhai ohonom wedi dod i wybod ein bod wedi bod yn yr un ysgol gyda’n gilydd dros 50 o flynyddoedd yn ôl!”

Mae aelodau’r grŵp wedi rhannu eu hoff bethau am ymuno â’r Grŵp Sgwrs a Gwau, gan bwysleisio ar yr elfen gymdeithasol o’r sesiynau hyn. Dywedodd un aelod: “mae’n braf dysgu gyda’n gilydd”, ac meddai aelod arall: “fy hoff beth am y Grŵp Sgwrs a Gwau yw cymdeithasu a chael gwneud rhywbeth ymarferol ar yr un pryd. Mae’r grŵp yn hyfryd ac yn gymdeithasol”

Pan ofynnom i’r aelodau grynhoi’r sesiynau Sgwrs a Gwau mewn 3 gair, daeth y grŵp i gytundeb ar: “cyfeillgar, doniol, a phenigamp!” Mae Llyfrgelloedd Aura yn cytuno’n llwyr!

Mae Aura yn falch iawn o weld y grŵp yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf, a hoffant ddiolch i’r grŵp am rannu eu barn.

  • Cynhelir 2 sesiwn yr wythnos yn Llyfrgell Brychdyn ar ddydd Llun o 10.00am – 12.00pm ac ar ddydd Mercher o 2.00pm – 4.00pm
  • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell Bwcle, sy’n cyfarfod ar ddydd Iau o 2.00pm – 3.00pm
  • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell y Fflint, sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher o 9:30am – 11.30am
  • Mae Grŵp Sgwrs a Gwau yn Llyfrgell Treffynnon, sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher o 3.00pm – 4.00pm.

Cewch groeso cynnes ym mhob un o’n llyfrgelloedd!

I weld manylion cyswllt y llyfrgelloedd, cliciwch yma!

 

Leave a Reply