Niferoedd uchel yn mynychu’r Ffair Swyddi yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Careers Fair April 2019Ar 11 Ebrill 2019, cynhaliwyd Ffair Swyddi gyda 76 o stondinau gwahanol yn un o’r neuaddau chwaraeon aml-ddefnydd yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ac fe groesawyd dros 800 o ymwelwyr yn ystod y dydd a oedd yn gallu sgwrsio gyda gwahanol gwmnïau a sefydliadau.

Roedd y Ffair Swyddi wedi’i chynllunio ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy’n chwilio am waith a chyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli. Roedd ysgolion lleol hefyd yn bresennol i dderbyn mwy o wybodaeth am brentisiaethau posibl a rolau swyddi yn y dyfodol.

Rhannodd Bob Neish, cydweithiwr Aura a oedd yn cynrychioli Aura Wales yn y Ffair Swyddi, ei safbwyntiau ar lwyddiant y digwyddiad. Dywedodd: “Roeddwn yn credu fod y ffair swyddi yn llwyddiant ysgubol a oedd yn boblogaidd iawn! Roedd yn gyfle gwych i rannu fy mhrofiad o weithio fel rhan o Aura yng nghampfa Glannau Dyfrdwy ac roedd yn wych clywed mwy am rolau fy nghyd-weithwyr mewn adrannau gwasanaeth gwahanol. Roedd hefyd yn wych cael cyfle i gyfarfod y gweithwyr ar y stondinau eraill, ac mae rhai ohonynt eisoes yn gweithio gydag Aura. Rwy’n sicr yn credu bod y digwyddiad wedi cynyddu ein cysylltiad gyda’r gymuned”.

Roeddem yn falch, er bod y digwyddiad yn brysur a bod nifer fawr o ymwelwyr, bod digon o gyfle i bobl gael sgyrsiau un i un gyda sawl cwmni a sefydliad, a gobeithiwn bod pobl wedi cael cyfle i wneud y mwyaf o’u hamser yn y Ffair.

Roedd Aura wedi cyfranogi at ddigwyddiad Cyflogadwyedd arall yn gynharach eleni ym mis Mawrth 2019 yn Llyfrgell yr Wyddgrug o’r enw: “Step Up your Skills with Aura”, a oedd ychydig yn wahanol i ffair swyddi traddodiadol, gan ei fod yn cynnig 6 maes gwahanol o gefnogaeth i unrhyw un sy’n chwilio am gyflogaeth neu gyfleoedd i wirfoddoli. Fel dilyniant i’r digwyddiad, bydd Aura yn cynnal sesiwn “Get that Job!” yn Llyfrgell yr Wyddgrug ddydd Mercher 22 Mai o 11.00am-2.00pm lle byddwn yn croesawu pobl i ddod a chyfarfod â chyflogwyr posibl a llunio cysylltiadau.

Diolch i bawb a fynychodd y Ffair Swyddi, mae Aura Wales yn gobeithio cynnal nifer o ddigwyddiadau pwysig tebyg yn y dyfodol.

 

Leave a Reply