Nifer Fawr yn dod i Wersylloedd Pêl-droed Pasg Aura!

“Hwn fydd ein gwersyll mwyaf yn ystod y flwyddyn!” meddai’r Prif Hyfforddwr Gary Dixon cyn hanner tymor y Pasg, ac nid oedd yn anghywir! Mae gwersylloedd Pêl-droed y Pasg Aura, a gafodd eu cynnal o Ebrill 15-26 2019 a hynny ar draws 4 o safleoedd – Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Ysgol Uwchradd y Fflint (fel rhan o Bafiliwn Jade Jones) Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug a Chanolfan Hamdden Bwcle – wedi bod yn llwyddiant ysgubol!

Mae’r Gwersylloedd Pêl-droed wedi eu targedu at blant 5-13 oed ac roedd y plant a fynychodd yn gallu prynu crysau pêl-droed arbennig Aura yn ogystal â chael rhoi eu henwau yn y Gystadleuaeth i ennill Tocyn Anrheg Nike ymhob safle bob wythnos.

Dywedodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu’r Ganolfan: “Rydym wrth ein bodd â’r ymateb yr ydym wedi ei gael sydd wedi golygu fod dros 550 o blant o bob cwr o Sir y Fflint wedi mynychu. Mae gallu cynnig darpariaeth bêl-droed ansawdd uchel mewn amgylcheddau sy’n ddiogel ac yn hwyl yn rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono.

Mae ein rhaglen Bêl-droed Aura yn tyfu’n barhaus ac mae mwy o sesiynau yn cael eu hychwanegu. Am fwy o wybodaeth neu i ddod yn rhan o Bêl-droed Aura ebostiwch ein Prif Hyfforddwr Gary Dixon ar aurafootball@aura.wales

Hoffai Aura Cymru ddiolch i’r holl blant a ddaeth i Wersylloedd Pêl-droed y Pasg yn ogystal â chydweithwyr yn y pedair canolfan hamdden sydd wedi gweithio mor galed i wneud y Gwersylloedd hyn y rhai gorau gennym eto! Da iawn i’r holl blant a ddangosodd gymaint o frwdfrydedd, rydym yn gobeithio eich gweld chi i gyd eto’n fuan iawn!

 

Leave a Reply