Newyddion ardderchog i Lyfrgell y Fflint wrth i Aura Cymru sicrhau £300,000 o gyllid grant!

Roedd Aura Cymru yn falch iawn yn ddiweddar ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.  Yn ogystal â’r £300,000, bydd Aura Cymru a Chyngor Sir y Fflint hefyd yn cyfrannu at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.

Bydd y cyllid hwn yn trawsnewid y llyfrgell, gan ei wneud yn lle mwy hyblyg lle gall y gymuned gael budd o lawer o ffyrdd gwahanol.   Bydd gwaith yn dechrau ym mis Medi 2019 ac yn cynnwys cegin gymunedol, ardal arddangos treftadaeth a lle ar gyfer gardd gymunedol.   Bydd yr ystafelloedd hyfforddiant presennol a’r prif lyfrgell hefyd yn cael eu hailddylunio a’u trawsnewid er mwy creu lle cymunedol mwy hyblyg.   Drwy gynnwys y newidiadau hyn, mae Aura yn gobeithio y bydd y datblygiad yn darparu canolbwynt lles, gan ein helpu i gyflawni ein diben o helpu’r gymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Bydd y llyfrgell yn cael ei hailwampio a’i moderneiddio i gynnwys peiriannau hunan-wasanaeth a gwasanaethau TGCh a digidol wedi eu diweddaru.  Bydd dyluniad y datblygiad hefyd yn amlygu ymrwymiad Aura i fod yn sefydliad Cyfeillgar i Dementia.

“Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad newydd yn Llyfrgell y Fflint.   Rwy’n defnyddio’r Llyfrgell yn rheolaidd pryn bynnag ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn yr ardd gymunedol”, meddai defnyddiwr presennol Llyfrgell y Fflint.

Mynegodd Cynghorydd Tref y Fflint Michelle Perfect ei brwdfrydedd am y cyllid gan ddweud: “Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac yn fuddsoddiad a groesewir yn Llyfrgell y Fflint. Bydd y cyllid hwn yn gwneud y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i’r dref gyfan ac rwy’n edrych ymlaen at weld ei botensial yn cael ei wireddu.”

Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud:  “Bydd trawsnewid y llyfrgell yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd newydd ac yn cynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.   Bydd y llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb.”

Mae’r cyllid hwn yn cynrychioli cyfle newydd cyffrous i Aura Cymru wrth i ni barhau fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint.

Flint Library 2

Leave a Reply