Dawnsio’n Gwneud Lles!

Aura Cymru yn mynd yn ôl mewn amser ar gyfer Dawns Amser Te arbennig iawn!

Ar ddydd Gwener, 17 Mai teithiodd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ôl mewn amser ar gyfer Dawns Amser Te a ysbrydolwyd gan y 50au a’r 60au!  Roedd dros 70 o bobl yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn y neuadd chwaraeon amlbwrpas.

Darparwyd te prynhawn i’r holl westeion a anogwyd i wisgo ei hesgidiau dawnsio, mwynhau cerddoriaeth a chwrdd â ffrindiau hen a newydd!

Dywedodd Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell: “Roeddem yn teimlo’n gyffrous iawn o allu cynnal Dawns Amser Te yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Dementia a derbyniwyd achrediad gan y Gymdeithas Alzheimer’s ym mis Mai y llynedd.   Rydym yn gobeithio mai dyma’r cyntaf o lawer o ddigwyddiadau cynhwysol fydd yn helpu i wella iechyd a lles pobl.

Cafodd y tîm Aura eu plesio’n fawr gan frwdfrydedd pawb yn y Ddawns Amser Te ac wedi eu plesio gan yr holl ddawnsio! Gallwch weld y dystiolaeth yn y lluniau isod!

This slideshow requires JavaScript.

Gwnaethom ofyn i’r sawl oedd yn bresennol beth oedd eu barn am y digwyddiad; dyma oedd ganddynt i’w ddweud:

“Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych! Rydym wrth ein bodd gyda’n gilydd. Rydym yn ysbrydoli ein gilydd ac yn gofalu am ein gilydd.   Mae’r tîm Aura cyfan mor dda. Mae’n bleser dod i’r ganolfan hamdden neu’r llyfrgell, o’r croesawydd i’r hyfforddwyr ffitrwydd, maent i gyd yn wych.”

“Mae Aura yn dweud beth mae’n ei wneud: lles i’r corff a’r meddwl ac mae hynny mor wir. Mae digwyddiadau fel y Ddawns Amser Te neu bod yn rhan o’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff mor ddefnyddiol gan eu bod yn gymdeithasol. Pan fyddwch wedi gadael y byd gwaith, gallwch deimlo’n ynysig weithiau ond mae hyn yn rhoi nod a ffocws i ni mewn lleoliad cymdeithasol.”

“Rydym wedi cael amser gwych a hoffem ddiolch i Aura am drefnu’r digwyddiad hwn.”

Mae Aura Cymru yn dymuno diolch i bawb oedd yn bresennol ac yn arbennig am ddangos gymaint o frwdfrydedd; cawsom amser gwych a gobeithio fod pawb oedd yn bresennol wedi cael amser gwych hefyd!

 

Leave a Reply