Tabledi newydd Aura yn dod â’r byd digidol i’ch drws

Wrth ddarparu nifer eang o wasanaethau llyfrgell, gweithgareddau ac adnoddau safon uchel, mae Llyfrgelloedd Aura yn gobeithio cefnogi dysgu gydol oes, lles personol ac ymrwymiad cymunedol. Rydym yn teimlo’n gryf am ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’n holl ddefnyddwyr llyfrgell y tu mewn a thu allan i’r llyfrgell.

Mae ein faniau symudol a’n gwasanaeth cartref yn ein galluogi ni i fynd â’r llyfrgell allan i’r gymuned ehangach ac i ddod ag adnoddau yn uniongyrchol i’ch drws. I leihau’r effaith o arwahanrwydd cymdeithasol i unigolion a’u galluogi nhw i rannu yn y byd digidol rydym wedi cyflwyno tabledi electronig  sydd ar gael i’w defnyddio mewn dau o’n llyfrgelloedd neu eu rhannu trwy ein gwasanaeth llyfrgell cartref.

Dyma ni’n siarad gyda Donald a Karis Furnival sydd yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgelloedd cartref yn rheolaidd; fel ein benthycwyr cyntaf o’r tabled rydym yn falch iawn o glywed eu bod nhw’n ei weld yn fuddiol. Dyma nhw’n esbonio: “Mae llwyth o deitlau i ddewis ohonynt ar y tabled. Gallwch gael cylchgronau a phapurau newydd felly mae digonedd i’w wneud”. Cafwyd sylwadau pellach, “Mae Reg (un o yrwyr y llyfrgell deithiol) wastad yn llawer o help”.

Home Delivery Visit with New Tablet

Meddai Reg Collins, un o’n gyrwyr gwych o’r llyfrgell deithiol: “Mae’r tîm Cyflenwi Cartref yn edrych ymlaen at helpu’r holl genedlaethau gael mynediad i’n e-lyfrau, casgliad clywedol a channoedd o e-gylchgronau am ddim. Bydd yn ffordd wych o ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn y gymuned fel boreau coffi, digwyddiadau iechyd a lles a digwyddiadau cymunedol lleol.”

Gall cwsmeriaid sydd yn defnyddio’r gwasanaeth cyflenwi llyfrgelloedd ddefnyddio’r tabledi i:

  • Ddysgu sut i asesu e-adnoddau fel e-lyfrau a llyfrau e-glywedol ar ddyfeisiadau eu hunain
  • Dysgu sut i ddefnyddio catalog ar-lein i chwilio ac i wneud dewisiadau eu hunain
  • Cael eu cyfeirio at wasanaethau iechyd a lles lleol a rhaglenni fel llyfrau ar bresgripsiwn a gweithgareddau Deall Dementia Lleol

 

I gael manylion cyswllt eich llyfrgell leol cliciwch yma 

 

Leave a Reply