Aura Cymru: Gweithio Tuag at Ddod yn Gyfeillgar i Ddementia

Ar ddydd Gwener 7 Mehefin, cynhaliodd Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia yr Wyddgrug, eu gwobrau blynyddol yn Llyfrgell yr Wyddgrug, i gydnabod busnesau a sefydliadau lleol sy’n ‘gweithio tuag at ddod yn gyfeillgar i ddementia’.

Fel sefydliad, mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi’u hymrwymo i ddod yn Gyfeillgar i Ddementia ac yn falch o fod wedi cynnal y gwobrau yn un o’n llyfrgelloedd.

Mae Aura wedi bod yn cydweithio gyda Chymdeithas Alzheimer’s ac yn falch iawn o dderbyn y statws ‘Gweithio tuag at ddod yn Gyfeillgar i Ddementia’.

Yn y gwobrau, derbyniodd Llyfrgell yr Wyddgrug a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug achrediad am yr ail flwyddyn yn olynol: cyflawniad ardderchog i ni wrth i ni symud gam yn nes at ddod yn sefydliad sy’n Gyfeillgar i Ddementia.  Mae’r safleoedd yn gweithio’n agos gyda’r grŵp llywio ac mae’r addewidion eleni yn cynnwys: cynnal Sesiynau Ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia yn y ddau safle, a chyflwyno Sesiynau Nofio Cyfeillgar i Ddementia yn y ganolfan hamdden.

Mynegodd rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill ei brwdfrydedd, drwy ddweud: “rydym yn gweithio’n agos gyda’r Grwpiau Llywio Cyfeillgar i Ddementia yn y gymuned leol, gan ein galluogi i gynyddu ein gwybodaeth o ran ein preswylwyr a’u hanghenion, fel gallwn weithio mewn partneriaeth i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cynhwysiant. Rydym yn angerddol am gefnogi’r rhai o fewn ein cymuned sydd wedi’u heffeithio gan Ddementia, mewn unrhyw ffordd.”

Hoffem ddiolch i’r Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia yn yr Wyddgrug am eu cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw ymhellach, wrth i ni symud yn agosach at ddod yn sefydliad sy’n Gyfeillgar i Ddementia.

Leave a Reply