Cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr Aura Cymru!

Roedd Aura Cymru wedi eu cyffroi’n fawr i gynnal eu Cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr eu hunain a drefnwyd gan Bêl-droed Aura. Cynhaliwyd y gystadleuaeth dros  benwythnos 15 ac 16 Mehefin yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, gyda dros 35 o dimau’n bresennol.

Nod y gystadleuaeth oedd hyrwyddo pêl-droed llawn hwyl i bawb ac i roi’r cyfle i bob plentyn brofi sut beth fyddai hi i chwarae yn eu Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr eu hunain!

Derbyniodd yr holl chwaraewyr a gymerodd ran fedal am eu llwyddiannau a chyfle i godi un o’r tlysau mwyaf ei bri yn y byd.

Roedd Gary Dixon, prif hyfforddwr pêl-droed Aura Cymru, wrth ei fodd gyda llwyddiant y gystadleuaeth a dywedodd: “mae’n braf fel hyfforddwr i gael cymaint o adborth gan glybiau a negeseuon gan rieni, ynglŷn â sut y cawsom effaith mor gadarnhaol ar brofiad eu plentyn. Roedd yn braf iawn gweld cymaint o blant yn wên o glust i glust wrth adael gyda’u medalau.”

Ychwanegodd Gary: “Rwy’n gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r digwyddiad gymaint ag y gwnes i; roedd pob tîm yn chwarae pêl-droed gwych! Yn anffodus, mae’r tlws bellach wedi gorfod myn yn ôl i Glwb Pêl-droed Lerpwl ond cadwch eich llygad ar agor am yr hyn sydd i fyny ein llawes ar gyfer y digwyddiad nesaf! Byddwch yn barod am y cyhoeddiad!”

Hoffai Aura Cymru ddiolch i dîm Pêl-droed Aura am drefnu digwyddiad mor wych a llongyfarch pawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pêl-droed Aura, dilynwch @AURAFootballCoaching ar Facebook, a @AURAFootball121 ar Twitter.

 

Leave a Reply