Tîm Pêl-droed Cerdded Cymru yn ennill Cwpan y Byd!

Walking Football Team

Dros y 12 mis diwethaf, mae Tîm Pêl-droed Cerdded cyntaf Cymru wedi cael ei sefydlu ac ni allai fod wedi cael dechrau gwell! Mae chwaraewyr o bob cwr o Gymru yn aelodau o’r tîm sydd eisoes wedi derbyn statws pencampwyr y byd!

Rydym yn falch iawn o ddweud bod rhai aelodau o’r tîm cenedlaethol yn defnyddio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn rheolaidd.

Cystadlodd y tîm ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd y Ffederasiwn Pêl-droed Cerdded Rhyngwladol (IWFF) yn Llundain gan lwyddo i gyrraedd y rownd derfynol. Ar ôl ennill pob gêm yn erbyn Awstralia, Sbaen, Ffrainc a Lloegr, cafodd y tîm ei goroni yn enillydd 2019!

Dywedodd Peter Hazeldine, a chwaraeodd yng Nghwpan y Byd ac sy’n chwarae’n rheolaidd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy: “Y peth gwych am chwarae i Gymru a Chanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yw’r cyfeillgarwch yr ydw i wedi’i ddatblygu. Roedd hyn yn amlwg iawn pan enillodd Cymru Gwpan y Byd yr IWFF. Heb y cyfeillgarwch a’r undeb clos hwnnw ni fyddem wedi gallu ennill.  Fe wnaethon ni chwarae fel carfan ac ennill fel carfan.”

Derbyniodd y tîm ddymuniadau gorau gan y seren chwaraeon Shane Williams a’r canwr Gruffydd Wyn ac anfonodd y ddau fideos at y tîm yn dymuno pob lwc iddyn nhw yn y rownd derfynol!

Mynegodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, a chyd-reolwr tîm Pêl-droed Cerdded Cymru dros 60 oed, ei frwdfrydedd am gyflawniad anhygoel y tîm a dywedodd: “mae’n bleser mawr gweld Pêl-droed Cerdded yn datblygu ledled Cymru. Mae ennill Cwpan y Byd IWFF yn destament i’r holl waith caled sy’n digwydd ar y cae ac oddi ar y cae, nid yn unig y rheiny a gymerodd ran yng Nghwpan y Byd, ond pawb sy’n gysylltiedig â’r siwrnai hyd yma.

Mae bod yn rhan o rywbeth hanesyddol a gweld cyfeillgarwch a pherthnasoedd agos yn ffurfio rhwng pobl ledled Cymru yn rhywbeth yr wyf yn falch iawn i fod yn rhan ohono; bydded iddo barhau.”

Hoffai Aura Wales longyfarch y tîm am eu llwyddiant ardderchog a dymunwn y gorau iddynt yn y dyfodol.

Cynhelir sesiynau Pêl-droed Cerdded yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy bob dydd Mawrth 2.30 – 3.30pm ac yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug bob dydd Sadwrn 11.00am – 12.00pm.

Leave a Reply