Cae 3G newydd yn Ysgol Uwchradd y Fflint erbyn y tymor newydd!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y cae pob tywydd yn Ysgol Uwchradd y Fflint yn cael ei uwchraddio dros yr haf i fod yn arwyneb 3G modern!

Mae gwaith yn digwydd gan Gyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth gydag Aura Cymru ac ysgol Uwchradd y Fflint, i drawsnewid y cae pob tywydd mewn i arwyneb 3G.

Roedd Ysgol Uwchradd y Fflint yr un mor frwd am y posibilrwydd y bydd y gymuned yn elwa, gan ddweud: “Nid yn unig y bydd y cae yma’n darparu amodau chwarae gwell ar gyfer Cwricwlwm Addysg Gorfforol a rhaglenni chwaraeon partneriaid, ond fe fydd yn ased enfawr i’r gymuned, gan gryfhau ein hymrwymiad ymhellach i ddarparu cyfleusterau addysgiadol a chwaraeon a fydd o fantais i’r gymuned gyfan, nid y myfyrwyr yn unig.

Aura fydd yn rheoli defnydd y gymuned o’r cyfleusterau gyda’r nod o greu cyfleoedd hamdden newydd a chyffrous ar gyfer cymuned Sir y Fflint.

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Fel cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fflint, bydd yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn gwella’r ddarpariaeth yn lleol yn fawr; dwi’n siŵr y bydd yn boblogaidd iawn.”

Bydd y gwaith yn dechrau ar 22 Gorffennaf, a disgwylir i’r gwaith ddod i ben erbyn 30 Awst.

Rhannodd y Cynghorydd Ian Roberts ei gefnogaeth, gan ddweud: “Dwi’n gobeithio y bydd diweddaru cae pob tywydd Ysgol Uwchradd y Fflint o fantais enfawr i bawb sydd yn ei ddefnyddio ac yn annog ein cymuned leol i ddefnyddio’r cyfleusterau hamdden sydd gennym ar gael yma yn Sir y Fflint.”

Mae disgwyl i’r galw fod yn uchel iawn i logi’r cae 3G newydd; er mwyn sicrhau nad ydych yn colli allan, archebwch gae pêl-droed yn barod ar gyfer y tymor nesaf trwy ffonio Pafiliwn Jade Jones y Fflint ar 01352 704301, neu Prif Swyddfa Aura ar 01352 702447.

Leave a Reply