Diwrnod Agored Cyntaf Aura Cymru yn Llwyddiannus!

Ar 20 Gorffennaf 2019, roedd Aura Cymru yn falch iawn o gynnal ei Ddiwrnod Agored cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gyda dros 2,500 o bobl yn bresennol.

Mynegodd Neil Williams, Rheolwr Cyllid a Materion Masnachol, ei farn ar Ddiwrnod Agored cyntaf Aura: “braf oedd gweld cymaint o deuluoedd yn ymweld â’r ganolfan ac yn defnyddio’r cyfleusterau a oedd yn rhad ac am ddim am y diwrnod.  Roedd sawl rhan wahanol o Aura ynghlwm wrth y diwrnod, gan ddod ynghyd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy i ddangos y gwasanaethau niferus y mae Aura yn eu darparu ar gyfer y gymuned.”

Roedd y Diwrnod Agored yn llawn o weithgareddau gwahanol, yn cynnwys gwersi sglefrio iâ am ddim, sesiynau blasu a pherfformiadau gan grwpiau amrywiol Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ymgynghoriadau am ddim a phecynnau disgownt gan Sba Afon, blas ar ddosbarthiadau ffitrwydd, crefftau a gweithgareddau Sialens Ddarllen Yr Haf a gynhaliwyd gan y llyfrgell, cyfle i siarad ag aelodau o Fwrdd Aura a’r Uwch Dîm Rheoli, a Sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia.

Ar y diwrnod, cynhaliwyd Twrnamaint Cwpan Elusen Pêl-droed Aura i godi arian ar gyfer elusen leol, Home-Start Sir y Fflint. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod dros £600 wedi’i roi i Home-Start Sir y Fflint o ganlyniad!

Mynegodd Lee Breeze Swyddog Datblygu Canolfan ar gyfer Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ei ddiolch ar ran holl dîm Aura, gan ddweud: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb a oedd yn rhan o drefnu’r diwrnod, yn enwedig pawb a oedd yn bresennol i gymryd rhan yn y gweithgareddau amrywiol. Hoffwn hefyd ddiolch i’r clybiau a fu’n cynnal y sesiynau. Ein nod ar gyfer y diwrnod oedd ymgysylltu â’r gymuned leol a braf oedd gweld cymaint o bobl newydd yn yr adeilad.”

Leave a Reply