Nawdd gan Toyota yn darparu offer newydd i’r ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

toyota group

Fel rhan o bartneriaeth barhaus gydag Aura Cymru, mae Lindop Toyota wedi rhoi £500 i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy er mwyn prynu offer ymarfer corff ychwanegol. Bydd yr offer o fudd i aelodau Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) Aura, yn ogystal â phobl sy’n mynychu dosbarthiadau ffitrwydd a lles. Mae’r dosbarthiadau ffitrwydd a lles ar gyfer dechreuwyr, neu’r rheiny sydd â chyflyrau iechyd sydd eisiau bod yn fwy actif. Mae amrywiaeth eang o ddosbarthiadau i ddewis ohonynt, ac maent i gyd yn cael eu dysgu gan hyfforddwyr cyfeillgar a chymwys.

Mae’r offer newydd yn cynnwys dymbelau, clustogau gofal cefn a monitorau cyfraddau curiad calon.

Dywedodd Alex Rea, Rheolwr Marchnata yn Lindop Toyota wrthym: “rydym ni’n falch iawn o gefnogi Aura Cymru ac rwy’n falch y bydd ein rhodd o fudd i bobl yn y gymuned leol. Yn gynharach eleni, fe wnaethom gael nawdd i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy o’r Gronfa Toyota ar gyfer Gwell Yfory, felly mae’n wych cyfarfod ag ymwelwyr y ganolfan a gweld y gwahaniaeth mae’n wneud i’w bywydau.”

Mae’r Toyota AYGO a’r C-HR (lluniau isod) ar gael i gwsmeriaid drwy’r cynllun Motability. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Lindop Toyota.

Rhannodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ei neges o ddiolch gyda Lindop Toyota ar ran Aura: “Hoffwn ddiolch i Lindop Toyota am eu cefnogaeth barhaus a’r offer ychwanegol ar gyfer eich rhaglen NERS. Rwyf wrth fy modd yn gweld ein partneriaeth gyda Lindop Toyota yn mynd o nerth i nerth ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd ar brosiectau yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthiadau ffitrwydd Lles Aura, ewch i @wellbeingaura ar Facebook neu cysylltwch â Joanne Beevers, Cydlynydd NERS drwy anfon neges e-bost at Joanne.Beevers@aura.wales neu ffonio 01352704467.

Leave a Reply