Hamdden a Llyfrgelloedd Aura’n cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mentrau Cymdeithasol!

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol, sy’n cydnabod busnesau sy’n newid y byd sydd o’n cwmpas.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Aura ar y rhestr fer yng nghategori ‘Mentrau Cymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’ yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol!

Trefnir y Gwobrau gan Social Enterprise UK, y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol, ac maent yn cydnabod y mentrau cymdeithasol mwyaf arloesol.  Bydd Aura’n ymuno â sefydliadau eraill mewn seremoni grand yn y Guildhall yn Llundain ar 4 Rhagfyr.

Wrth sôn am gyrraedd y rhestr fer, dywedodd Paul Jones, Rheolwr Gwella Busnes a Pherfformiad Aura: “Mae’n beth cyffrous iawn i Aura gyrraedd y rhestr fer am y wobr hon.  Nid yw’r cwmni ond wedi bod yn masnachu ers mis Medi 2017, ac felly mae’n wych cael cydnabyddiaeth genedlaethol o’r gwaith rydym yn ei wneud wrth gynnal a gwella gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a threftadaeth yn Sir y Fflint, ac mae’n galonogol iawn i’r dyfodol.”

Mae yno oddeutu 100,000 o fentrau cymdeithasol yn y Deyrnas Gyfunol sy’n cyfrannu £60 biliwn at economi’r Deyrnas Gyfunol. Sefydlwyd pob un ohonynt er mwyn mynd i’r afael â’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu, gan gynnwys digartrefedd a newid hinsawdd. Mae’r enillwyr yn y gorffennol yn cynnwys cwmni coffi a sefydlwyd i greu swyddi i bobl ddigartref, darparwr gofal iechyd cymunedol dan berchnogaeth y gweithwyr, a chwmni a ffurfiwyd er mwyn mynd i’r afael â thlodi angladdau.

Wrth sôn am y Gwobrau, dywedodd Prif Weithredwr Social Enterprise UK, Peter Holbrook: “Bob blwyddyn mae safon y ceisiadau’n mynd yn uwch ac yn uwch. Ar adeg pan mae ffydd y cyhoedd ym myd busnes yn wan, a ninnau’n wynebu argyfyngau gwleidyddol ac amgylcheddol, mae’r rhestr fer eleni’n dangos sut y gall busnesau gyfrannu at greu byd gwell.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Francesca Sciarrillo ar 01352 702435 neu e-bostio francesca.sciarrillo@aura.wales.

Leave a Reply