Coffi a Chacen gydag Aura i Gefnogi Cymorth Canser Macmillan!

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Aura yn cymryd rhan ym More Coffi Mawr Macmillan ddydd Gwener, 27 Medi, 2019!

Ymunwch â ni am Goffi a Chacen gydag Aura mewn nifer o’n canolfannau hamdden a llyfrgelloedd:

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy: 9.00am – 5.00pm

Canolfan Hamdden Bwcle: 9.00am – 5.00pm

Pafiliwn Jade Jones: 9.00am -1.00pm

Llyfrgell yr Wyddgrug: 9.00am-1.00pm

Llyfrgell Cei Connah: 9.00am-1.00pm

Llyfrgell Treffynnon: 10.00am – 1.00pm

Peidiwch â cholli eich cyfle i ennill un o’n gwobrau raffl arbennig, yn cynnwys: tocyn dau am bris un ar gyfer Blackpool Pleasure Beach, 2 x Tocyn Neidio 60 munud ar gyfer Freedome yn Cheshire Oaks, 4 x 1 rownd o docynnau ar gyfer Paradise Island Adventure Golf, a Hamper arbennig Aura Cymru! (dim ond i enwi rhai!)

Dewch draw a chymerwch sedd,

mwynhewch baned a rhywbeth melys!

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: carrie.bell@aura.wales / 01352 702483

Leave a Reply