Aura Cymru: Enillwyr Gwobr Busnes Cymdeithasol Cymru 2019!

Mae Aura Cymru wedi eu henwi yn Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn ac yn enillwyr y wobr Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr!

 Ar 24 Medi, aeth aelodau o’r tîm Aura i Wobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru 2019 a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn Llandudno.

Roedd Aura yn un o’r tri a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori ‘Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’ ac, ar ôl ennill y wobr, roeddent yn cael eu hystyried yn awtomatig yn y prif gategori ‘Menter Gymdeithasol y Flwyddyn’ ac mae’n bleser gennym ddweud ein bod wedi ennill y wobr!

O fewn Aura, mae gennym gyfle unigryw a gwych i bennu ein ffawd ein hunain fel cwmni sydd yn nwylo ei weithwyr.. Rydym yn gweithredu er budd ein cymuned drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant, chwaraeon a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, buddsoddwyd £2.4 miliwn yng nghanolfannau hamdden Aura yn yr Wyddgrug a’r Fflint, a chofnodwyd dros 1.5 miliwn o ymweliadau gan gwsmeriaid ar draws ei ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd.  

Datganodd y panel beirniadu fod Aura “yn enghraifft wych o sut y gall menter gymdeithasol barhau i gynnal gwasanaethau gwerthfawr er budd cymunedau”, a mynegwyd y gobaith y gall busnesau cymdeithasol eraill ddysgu gan Aura yn y dyfodol.

Disgrifiodd Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd, Kate Leonard, ei chyffro o gael bod yn y seremoni Wobrwyo, a sut deimlad oedd hi i glywed enw Aura yn cael ei gyhoeddi: “Rwyf wrth fy modd fod llwyddiannau Aura wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol fel hyn. Mae pawb wedi gweithio mor galed i gyflawni’r hyn rydym wedi gwneud hyd yma. I fod yn onest, roedd bod yn bresennol a chymryd rhan yn y gwobrau am y tro cyntaf yn brofiad anhygoel i bob un ohonom. Roedd clywed ein enw’n cael ei ddarllen – nid dim ond un waith, ond dwy waith! – yn anghredadwy. Rwy’n teimlo’n wirioneddol freintiedig i fod yn rhan o’r tîm a wnaeth hyn yn bosibl. Amdani Aura!”

Bydd Aura yn ceisio cynnal eu momentwm buddugol yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y Deyrnas Gyfunol a gynhelir yn y Guildhall yn Llundain ar 4 Rhagfyr.  Mae Aura, unwaith eto, wedi eu henwebu yn y categori ‘Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’.  

Leave a Reply