Aura yn hel dros £1,300 i Gymorth Canser Macmillan!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi casglu £1339.78 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan ddydd Gwener 27 Medi 2019!

Roedd Aura yn falch iawn o gael cymryd rhan ym more coffi mawr Macmillan ac fe gynhaliwyd boreau coffi ar draws eu safleoedd hamdden a’u llyfrgelloedd – Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Pafiliwn Jade Jones y Fflint, Canolfan Hamdden Bwcle, Llyfrgell Treffynnon, Llyfrgell Cei Connah a Llyfrgell yr Wyddgrug.  

Roedd Carrie Bell, aelod o dîm Aura a helpodd i drefnu’r digwyddiad, yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran. Meddai: “Cawsom ddiwrnod gwerth chweil a hel swm da iawn o arian i Macmillan, gyda chefnogaeth wych gan dîm Aura! Hoffaf ddweud diolch wrth bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad. Roedd y gwaith tîm rhwng y chwe safle wedi gwneud y diwrnod yn llwyddiant ysgubol. Roeddwn i’n llawn edmygedd pan glywais faint o arian a gasglwyd.”

Mae ar holl dîm Aura eisiau diolch i bawb a ddaeth i’r safleoedd hamdden a’r llyfrgelloedd ar y diwrnod; cawsom amser da iawn a gobeithio eich bod chithau hefyd wedi mwynhau.  

Leave a Reply