Dod i adnabod eich Llyfrgellwyr Aura!

I orffen #WythnosLlyfrgelloedd 2019, gwnaethom siarad â rhai o’n llyfrgellwyr Aura gwych am eu rolau yn y llyfrgelloedd a beth maen nhw’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o dîm Aura.

Y thema eleni ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd oedd rôl llyfrgelloedd yn y byd digidol. Cliciwch yma i ddarganfod ein catalog o lyfrgell ar-lein, yn llawn deunyddiau darllen ac amrywiol e-adnoddau.

Dyma beth oedd gan ein llyfrgellwyr i’w ddweud:

David Grieve:

Helo! David ydw i, rwy’n cynnal gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol ar gyfer Aura. Cynhelir y Llyfrgell Deithiol ar sail cylched tair wythnos; rwy’n treulio pythefnos yn ymweld â threfi bychain, pentrefi a chymunedau ar draws y sir, ac rwy’n ymweld ag ysgolion ac ychydig o gartrefi gofal yn ystod y drydedd wythnos.  Un o’r pethau rwy’n ei fwynhau fwyaf am fy swydd yw cwrdd â phobl yn y gymuned sydd wirioneddol yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth a gynigir: pobl fyddai’n ei chael yn anodd ymweld â llyfrgell arferol, ac i ryw raddau, yn dibynnu ar y gwasanaeth teithiol. Mae’n weithgaredd cymdeithasol, ac rwy’n teimlo bod yr elfen gymunedol hon yn hollbwysig. Mae’n gyfle i bobl fynd allan o’r tŷ, hyd yn oed os ydynt ond yn teithio ychydig funudau i lawr y ffordd i ymweld â’r llyfrgell deithiol.

Un llyfr yr wyf yn edrych ymlaen yn arw at ei ddarllen yw ‘Quichotte’ gan Salman Rushdie; rwyf wrth fy modd â’i waith. Rwyf ar hyn o bryd yn darllen ‘Once Upon a River’ gan Diane Setterfield, mi faswn i’n sicr yn ei argymell!

Liz Gilligan:

Helo! Liz ydw i, rwy’n gymhorthydd llyfrgell yn Llyfrgell Y Fflint ac rydw i wrth fy modd gyda fy swydd! Fy hoff beth am fy rôl yw bod yn rhan o dîm. Nid dim ond canghennau unigol yw ein llyfrgelloedd, rydyn ni’n gweithio fel tîm cyfan o Lyfrgelloedd Aura. Rwyf wrth fy modd yn gweld y llyfrgell yn tyfu ac yn mwynhau gweithio yn y canghennau gwahanol. Rwy’n mwynhau Amser Rhigwm bob wythnos ac rwyf wedi gallu ymgorffori Makaton, sy’n gyffrous iawn. Rwy’n edrych ymlaen at ein sesiynau sgwrsio misol yn Llyfrgell Y Fflint lle mae aelodau o’r gymuned yn dod i’r llyfrgell i sgwrsio am unrhyw beth a phopeth. Rydyn ni’n cael sgyrsiau gwych, mae’n grŵp cefnogol gwych. 

Y llyfr rwy’n ei argymell yw ‘Why Mummy Drinks’ gan Gill Simms. Pan darllenais i o am y tro cyntaf, eisteddais ar y soffa a chrio chwerthin. Rwyf hefyd yn argymell llyfrau Claire Mackintosh a Paula Daily.

Theo Chaddock:

Helo, Theo ydw i, rwy’n gweithio fel cymhorthydd llyfrgell yn Llyfrgell Cei Connah. Fel tîm, rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau awyrgylch da yn y llyfrgell, mae pawb yn gadarnhaol ac yn frwdfrydig iawn. Mae’n braf gweld pobl yn ymweld â’r llyfrgell ac yn profi’r awyrgylch cyfeillgar – rwy’n mwynhau cael effaith gadarnhaol ar ddiwrnod ein hymwelwyr. Rwy’n cynnal cwrs TG “Learn My Way” i ddechreuwyr yn wythnosol. Rwy’n mwynhau gweld pobl yn gwella ar ôl ychydig oriau yn defnyddio’r cyfrifiadur; mae’n datblygu i fod yn sgil newydd a phwysig iddynt. Mae gweld eu hyder yn datblygu yn arbennig. Mae’n wych ein bod ni’n gallu cynnig y gwasanaeth hwn am ddim ac mae’n annog pobl i feddwl yn fwy cadarnhaol ynghylch yr effaith y mae llyfrgelloedd yn ei chael ar gymunedau.

Byddwn yn argymell llyfrau teithio Karl Pilkington sy’n cynnig blas unigryw ar y byd.

Diolch David, Liz a Theo am rannu eu barn.

I gysylltu â’ch llyfrgell leol, neu i weld amserlen y Llyfrgell Deithiol, cliciwch yma.

Leave a Reply