Argymhellion Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Llyfrau Calan Gaeaf

Calan Gaeaf Hapus gan Lyfrgelloedd Aura!

Rydym wedi llunio rhestr gyda 6 o lyfrau a chasgliadau straeon byr i chi eu mwynhau y Calan Gaeaf hwn. 

  •  Yn Fflach y Fellten gan Geraint V. Jones: dyma nofel gyffrous gydag achosion goruwchnaturiol yma ac acw.
  • Y Moch a Straeon Eraill gan Dyfed Edwards: casgliad o straeon byr arswydus, pob un yn fwy dychrynllyd na’r blaenorol.  
  • The Wish Dog and Other Stories: Haunting tales from Welsh women writers wedi’u golygu gan Penny Thomas a Stephanie Tillotson: 12 chwedl iasol gyda themâu ysbrydol.
  • The haunting of Hill House gan Shirley Jackson: stori ysbryd brawychus yn llawn cynnwrf ac achosion goruwchnaturiol.
  • Bird Box gan Josh Malerman: nofel seicolegol ôl-apocalyptig am fam yn peryglu popeth i amddiffyn ei phlant.    
  • The Little Stranger Sarah Waters: nofel ysbryd gothig wedi’i lleoli yn Warwickshire ar ôl y rhyfel.

Chwiliwch am unrhyw un o’r teitlau uchod yn ein catalog 24 awr ar-lein, yma!

Leave a Reply