Aura Cymru yn dathlu Merched Sir y Fflint yn y Rhyfel Byd Cyntaf gyda Diwrnod Treftadaeth Cymunedol

Mae Aura Cymru yn dathlu hanes merched Sir y Fflint gyda Diwrnod ac Arddangosfa Treftadaeth Cymunedol. Cynhelir y digwyddiad yn Llyfrgell Mancot, ddydd Sadwrn 16 Tachwedd.

Rydym yn dathlu bywydau merched Sir y Fflint yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arddangosfa o’r enw “Lleisiau Cudd y RhB1”. Mae gwahoddiad agored i aelodau o’r gymuned ymuno â ni a rhannu straeon o ferched yn eu teuluoedd eu hunain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac i ddod a gwrthrychau neu luniau gyda nhw.

Bydd dwy sgwrs ar y diwrnod: un gan Sophie Fish, Rheolwr Diwylliant a Threftadaeth Aura, yn ogystal â Swyddog Treftadaeth Quay Watermen’s Association, Celia Drew (Gweler y poster am ragor o wybodaeth).

Mynegodd Sarah Pevely, Curadur Aura Cymru, ei brwdfrydedd am y digwyddiad, gan ddweud:  “Anaml y clywch chi am straeon y merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, felly ein nod ni oedd rhoi lleisiau i ferched lleol a beryglodd eu bywydau yn ymdrech y rhyfel. Ar y diwrnod, byddwn yn canolbwyntio ar bum merch o Sir y Fflint”.

Ychwanegodd Sarah: “bu plant ysgol yn ein cynorthwyo gyda’r ymchwil gan ddefnyddio data cyfrifiad a ffotograffau er mwyn ysgrifennu’n greadigol. Buont hefyd wrthi’n gwneud gwaith celf gydag artist lleol, a bydd rhain yn cael eu harddangos gydag atgynhyrchiad o wisg gweithiwr arfau, yn yr arddangosfa.”

Fe wnaeth Gabrielle West, un o’r pum merch y byddwn yn eu trafod yn ystod y digwyddiad, gofnodi ei phrofiad yn ffatri arfau Queensferry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, fel un o swyddogion benywaidd cyntaf yr heddlu. Roedd cyfres o’i dyddiaduron, o’r enw ‘Menus, Munition and Keeping the Peace’, wedi helpu i lywio’r ymchwil ar gyfer y prosiect, a bydd yn cael ei ddangos ar y diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Treftadaeth Cymunedol, cysylltwch â Sarah Pevely ar: 01352 714172, neu e-bost: sarah.pevely@flintshire.gov.uk

Er mwyn dysgu mwy am hanes merched Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, cymerwch olwg ar yr awgrymiadau canlynol gan Lyfrgelloedd Aura:

  • Hanes Menywod Cymru 1920-60: yn eu geiriau eu hunain gan Catrin Stevens
  • Parachutes and petticoats: Welsh women writing on the Second World War golygwyd gan Leigh Verrill-Rhys, Deirdre Beddoe
  • Voices from the factory floor: the experiences of women who worked in the manufacturing industries in Wales, 1945-75 gan Catrin Steven.

Cliciwch yma i ymweld â’r catalogar-lein ac i ddarllen y llyfrau hyn a llawer mwy!

Leave a Reply