Llwyddiant i Noson Bampro Nadoligaidd Flynyddol Sba Afon

Roedd Sba Afon yn falch o gynnal ei noson Bampro Nadoligaidd flynyddol ar 28 Tachwedd 2019. Roedd y noson yn arbennig iawn gyda lansiad cynnyrch harddwch newydd y sba: Buddha Beauty.

Mynegodd Yen Leung, Swyddog Sba a Ffitrwydd Aura Cymru, ei diolch i bawb a gynorthwyodd i wneud y noson yn un llwyddiannus, a dywedodd: “Roedd y digwyddiad eleni yr un mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn. Roedd y noson yn brysur gyda chwsmeriaid newydd yn dod i ddefnyddio cyfleusterau’r sba a chael blas ar ein cynnyrch harddwch Buddha Beauty newydd. Roedd yr adborth gan gwsmeriaid a chydweithwyr yn anhygoel ac rydym yn trafod digwyddiad y flwyddyn nesaf yn barod. Hoffai’r tîm Sba Afon ddiolch i bawb am eu cefnogaeth barhaus ac rydym yn gyffrous i weld beth ddaw yn y Flwyddyn Newydd!”

Ar y noson, cafodd y gwesteion gyfle i fwynhau defnydd o’r Ystafell Thermal, danteithion a gwydraid o brosecco wrth gyrraedd (ynghyd â chacen Nadolig cartref!), raffl fawr y Nadolig, triniaeth sba 20 munud gan gynnwys tylino’r cefn a’r wyneb.

Roedd cynnyrch gwahanol yn cael eu harddangos ar y noson, gan gynnwys rhai o gynnyrch aromatherapi Sba, a’r cynnyrch Budda Beauty newydd (gweler yn y lluniau isod). 

I weld cynigion mis Rhagfyr y Sba, cliciwch yma.

Leave a Reply