80 o westeion yn mwynhau parti Nadolig yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Yma yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, dyma’r adeg gorau o’r flwyddyn wrth i ni ddathlu gyda’n haelodau sydd wedi’u Hatgyfeirio i wneud Ymarfer Corff!

Aeth cyfranogwyr Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Aura i barti Nadolig yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 6 Rhagfyr 2019. Dyma’r ail barti Nadolig wedi’i gynnal gan gydweithwyr Aura, gyda phawb yn mwynhau naws y Nadolig yn eu siwmperi Nadolig gorau.

Cafodd gwesteion ginio Nadolig ac yna gêm o Bingo Roc a Rôl arbennig Nadoligaidd!

Dyma oedd gan Joanne Beevers, Cydlynydd Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff, i’w ddweud am y digwyddiad: “mae’r parti Nadolig wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Rydym ni mor falch bod cymaint wedi dod – 80 eleni o gymharu â 60 y llynedd. Mae’n wych gweld y rhyngweithio cymdeithasol rhwng pawb, a sut mae ein dosbarthau ffitrwydd wedi dod â phawb ynghyd. Hoffem ddiolch i bawb a ddaeth a dymuno Nadolig Llawen iawn iddyn nhw.”

Esboniodd un gwestai: “mae’n beth mor neis i’w wneud; mae’r gwasanaeth ffitrwydd yn wych ac mae cynnal parti Nadolig fel hyn yn ffordd hyfryd o ddiolch i gwsmeriaid am eu cefnogaeth.”

Dywedodd un arall: “am syniad gwych i gynnal parti Nadolig ar ein cyfer ni i gyd. Mae rhai pobl yn teimlo’n unig – yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn – felly gall cinio Nadolig wneud gwahaniaeth mawr a dod â phobl at ei gilydd.”

Mae dosbarthiadau Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Aura yn addas ar gyfer dechreuwyr neu ar gyfer y rhai sydd â chyflyrau iechyd sydd am ddod yn fwy egnïol. Mae ystod eang o ddosbarthiadau i ddewis ohonyn nhw ac mae hyfforddwyr cymwys yn arwain pob un ohonyn nhw.

I gael mwy o wybodaeth am raglen Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff Aura, cysylltwch â Joanne Beevers ar joanne.beevers@aura.wales neu 01352 704467.

Leave a Reply