Sesiynau Seiclo Dan Do Elusennol Blynyddol Aura dros gyfnod y Nadolig!

Bydd aelodau’r gampfa a hyfforddwyr ffitrwydd ar draws Aura yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn Sesiynau Seiclo Dan Do’r Nadolig er mwyn casglu arian at achos da. 

Bydd pob Ystafell Ffitrwydd Aura yn cynnal Sesiwn Seiclo Dan Do’r Nadolig i gasglu arian at elusen sy’n agos at eu calonnau yn ystod mis Rhagfyr. Bydd Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug yn cynnal eu sesiwn seiclo dan do elusennol ddydd Sadwrn, 14 Rhagfyr rhwng 9.00am a 12:00pm ar gyfer elusen Cyfeillion Dementia; bydd Ystafell Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy yn cynnal eu sesiwn nhw rhwng 9.00am a 12.00pm, ddydd Sadwrn, 21 Rhagfyr ar gyfer Ysbyty Clatterbridge, a bydd Pafiliwn Jade Jones y Fflint yn cynnal eu sesiwn “Siglo a Seiclo” ddydd Sadwrn, 21 Rhagfyr rhwng 10.00am a 12.00pm ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon.

Dywedodd Abigayil Murray, un o’n hyfforddwyr ffitrwydd hyfryd, ei bod yn edrych ymlaen yn arw ac yn ddiolchgar iawn i’r rheiny sy’n cymryd rhan: “Rydym ni’n awyddus i gefnogi Cyfeillion Dementia yma yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, gan ein bod ni, fel sefydliad, yn gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Ddementia ac wedi cynnal gwahanol ddigwyddiadau eleni – megis sesiynau nofio Cyfeillgar i Ddementia – er mwyn cefnogi aelodau o’r gymuned leol sy’n byw â, neu wedi’u heffeithio gan Ddementia.

Mae tîm Ffitrwydd Aura yn edrych ymlaen yn arw at gynnal y digwyddiadau elusennol hyn ym mhob un o’n hystafelloedd ffitrwydd. Byddem wrth ein boddau’n helpu i wneud gwahaniaeth a chasglu arian at 3 achos teilwng iawn sy’n cynnig cefnogaeth i les meddyliol a chorfforol pobl.”

Hoffai Aura ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â’r gwaith hyd yma yn y cyfnod yn arwain at ein digwyddiadau elusennol. Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan!

Leave a Reply