5 Uchafbwynt Aura ar gyfer 2019!

Rydym wedi llunio rhestr o’n hoff atgofion o 2019 (ond roedd yn anodd dewis dim ond 5!).

O aelodau ein campfeydd yn cyflawni uchelgeisiau ffitrwydd anhygoel, i groesawu wynebau newydd yn ein sesiynau Amser Rhigwm a gynhaliwyd ar draws Llyfrgelloedd Aura, mae 2019 wedi bod yn flwyddyn wych!   

Dyma ein 5 uchafbwynt ar gyfer 2019:

  1. Cael ein henwi yn Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn ac ennill gwobr Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

2. Croesawu 2,250 o blant i’n llyfrgelloedd i gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf.

3. Cynnal ein Sesiwn Nofio Cyfeillgar i Ddementia cyntaf erioed mewn partneriaeth gyda Chyfeillgar i Ddementia’r Wyddgrug, yn agored i unrhyw un sy’n byw yn y gymuned gyda Dementia neu wedi’u heffeithio gan Ddementia.

4. Teithio yn ôl mewn amser ar gyfer Dawns Amser Te a ysbrydolwyd gan y 50au a’r 60au yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gyda dros 70 o westeion.

5. Cyflwyno ein Twrnamaint Cynghrair Pencampwyr Pêl-Droed Aura gyda dros 35 o dimau’n cymryd rhan.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at flwyddyn hyfryd ar draws gwasanaethau Aura.  Rydym yn edrych ymlaen at 2020, lle byddwn yn parhau i gefnogi a chreu cyfleoedd ar gyfer gwella lles.

Leave a Reply