Hoff Lyfrau Llyfrgelloedd Aura yn 2019!

Gan edrych yn ôl dros 2019, mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o’r 5 llyfr gorau yn 2019! Os ydych chi wedi darllen y rhain, rhannwch eich safbwyntiau amdanynt gyda ni, neu pa lyfrau eraill fyddech chi wedi’u dewis fel llyfrau gorau 2019!  

City of Girls gan Elizabeth Gilbert: mae’r nofel hyfryd hon yn adrodd hanes Vivian Morris a aeth gyda chês a pheiriant gwnïo, i Ddinas Efrog Newydd yn yr haf yn 1940.

The Silent Patient gan Alex Michaelides: Mae Alicia Berenson, claf mud Theo Faber, yn lladd ei gŵr ac nid yw’n yngan gair eto.  Mae darganfod y gwir yn archwiliad i drosedd, ac yn ddadansoddiad o drawma cudd.   

The Testaments gan Margaret Atwood: Yr ail yng nghyfres fyd-enwog The Handmaid’s Tale, cyd-enillydd Gwobr Booker 2019. Mae tystiolaeth tair o ferched yn cael eu dwyn ynghyd i ddatgelu eu profiadau gyda Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n cymryd lle’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd hon.  

Girl, Woman, Other gan Bernardine Evaristo :Yn llawn hanes ac yn hynod gyfoes, mae Girl, Woman, Other – cyd-enillydd Gwobr Booker- yn uno 12 llais sy’n adrodd eu hanes o frwydro a chryfder dros y 100 mlynedd diwethaf.  

Quichotte gan Salman Rushdie : Mae Sam DuChamp, awdur ysbiwyr, yn creu’r gwerthwr sydd ag obsesiwn â’r teledu, Quichotte, sy’n syrthio mewn cariad â rhywun enwog, gan ddechrau ar antur gyda’i fab dychmygol, Sancho, ar draws America.

Chwiliwch am un unrhyw o’r llyfrau uchod yn ein catalog ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd, yma.

Leave a Reply