6 Rheswm i ddod draw i Ystafell Ffitrwydd Aura ym mis Ionawr!

Ydych chi’n ystyried ymuno â’r gampfa fis Ionawr? Rydych wedi dod i’r lle iawn: gyda Ffitrwydd Aura, gallwch gael mynediad i 3 campfa am bris un!

Dyma 6 rheswm pam bod Ystafell Ffitrwydd Aura y lle perffaith i gyflawni eich amcanion ffitrwydd ar gyfer 2020:

  1. Rydym yn cynnig sesiynau ffitrwydd personol am ddim gyda’n hyfforddwyr ffitrwydd croesawgar a hynod gymwys i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser yn yr ystafell ffitrwydd. 
  2. Mae gennym raglen dosbarth ffitrwydd gwych gyda dros 150 dosbarth yn ein hystafelloedd i sicrhau bod yna rywbeth i bawb
  3. Gall ein hyfforddwyr greu rhaglenni personol yn arbennig ar eich cyfer chi a’ch amcanion ffitrwydd
  4. Gyda’r Ap Technogym® Wellness rydym yn ei ddarparu i chi yn syth o’ch sesiwn gynefino, gallwch dracio datblygiad eich ffitrwydd, cofnodi ymarferion, ymuno â sialensiau a hyd yn oed ei gysylltu i’ch apiau ffitrwydd personol eich hun  
  5. Er mwyn i chi gael digon o hyblygrwydd, mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth ac yn fwy na dim: does dim angen contract er mwyn ymaelodi!  
  6. Nid yn unig mae ein hyfforddwyr cymwys yn gwneud eu gorau i ddarparu dosbarthiadau ffitrwydd a chyngor gwych, maent yn cynnig adolygiadau rheolaidd am gynnydd i’ch helpu i gyrraedd eich nodau!

Eisiau rhagor o wybodaeth? Galwch heibio am sgwrs neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar:  

Ystafell Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy:  01352 704240

Ystafell Ffitrwydd Sir y Fflint: 01352 704308

Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug:  01352 704333

Cofiwch ddilyn ni @auracymru ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf a gweithgareddau ar draws Hamdden a Llyfrgelloedd Aura.   

Leave a Reply