Mae Hyfforddwr Nofio Aura wedi derbyn cydnabyddiaeth fel Athro Nofio’r Flwyddyn mewn seremoni Wobrwyo Genedlaethol!

Ar 7 Ionawr 2020, cafodd tîm Aura’r fraint o fynychu Seremoni Wobrwyo Dysgu Nofio 2020 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

Llwyddodd Aura i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr “Darparwr Dysgu Nofio’r Flwyddyn Nofio Cymru”, a chafodd dau o’n Hyfforddwyr Nofio arbennig eu cydnabod am eu cyfraniadau unigol. Llwyddodd Toby Pritchard i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y categori ‘Cyfraniad Rhagorol at Ddysgu Nofio yng Nghymru’, ac enwebwyd Wes Billings ar gyfer gwobrau ‘Addysgwr y Flwyddyn’ yn ogystal ag ‘Athro Nofio’r Flwyddyn’ Nofio Cymru.  

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Wes wedi ennill y Wobr Athro Nofio’r Flwyddyn! Mynegodd ei ddiolch, gan ddweud: “Rwyf wedi bod ynghlwm â dysgu nofio ers bron i 20 mlynedd bellach, ac rwyf wedi mwynhau bob cam o’r siwrnai. Hoffwn ddiolch i gwsmeriaid (y gorffennol a’r presennol) a chydweithwyr am bleidleisio. Mae gennyf angerdd ac ymrwymiad i ddysgu nofio ac yn mwynhau fy swydd yn fawr iawn. Dysgu nofio yw’r sgil bywyd pwysicaf y gall unigolyn ei hennill; ac mae bod yn rhan o gyflawniad unigolion yn deimlad gwych.”

Meddai llefarydd dros Nofio Cymru: “Mae Wes yn rhoi cyfle i bob plentyn fwynhau a datblygu’n unigol drwy eu siwrnai nofio eu hunain. Mae’n gwneud ei orau glas i ddod i adnabod bob plentyn y mae’n eu dysgu i sicrhau eu bod yn gallu gwneud y mwyaf o bob gwers.”

Mae Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden Aura, hefyd wedi canmol ymrwymiad Wes i ddysgu, gan ddweud: “rydym yn falch iawn fod Wes a thîm nofio cyfan Aura wedi derbyn cydnabyddiaeth mor arbennig. Mae cyfraniad Wes dros y ddwy ddegawd ddiwethaf wedi bod yn wych, yn arbennig yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug.  Mae bellach yn goruchwylio’r rhaglen Dysgu Nofio ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint, ac mae’n parhau i gael effaith gadarnhaol ar gymunedau lleol drwy ddarparu gwersi nofio rhagorol i blant ledled y Sir.”

Mynegodd Wes pa mor falch ydoedd ar ran tîm cyfan Aura eu bod cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr Darparwr Nofio’r Flwyddyn: “mae cael ein cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y categori hwn yn dangos faint o waith caled sydd ynghlwm â darparu rhaglen dysgu nofio lwyddiannus. Mae bob un o athrawon nofio Aura ar draws ein safleoedd yn yr Wyddgrug, Bwcle a’r Fflint yn gweithio’n galed iawn i ddarparu gwersi nofio cyffrous a llawn hwyl. Rwyf yn hynod falch o’u gwaith caled a’u hymrwymiad.”

Llongyfarchiadau i Toby, Wes a thîm nofio Aura ar y llwyddiant rhagorol hwn!

Leave a Reply