Sglefrwyr Iâ o Lannau Dyfrdwy yn cael eu henwi’n Bencampwyr Prydain!

Roedd Clwb Sglefrio Iâ Cydamserol Glannau Dyfrdwy yn falch o allu mynychu Cwpan Britannia rhwng 11-13 Ionawr 2020, a arweiniodd at fuddugoliaeth hanesyddol i’r clwb gan ennill Pencampwriaeth Cymru a Phrydain yn yr un flwyddyn!

Perfformiodd pedwar tîm y Clwb yn wych, ac fe enillodd ‘Deelites’ y wobr Aur yn y categori Canolradd, gan olygu eu bod yn bencampwyr Prydain. Perfformiodd ‘Angels’ yr un mor wych, gan sicrhau 4ydd lle yng nghategori iau.

Perfformiodd a chystadlodd ‘The Cherubs’ am y tro cyntaf yng nghategori’r Dechreuwyr, gan orffen yn y 4ydd safle; a pherfformiodd yr ‘Halos’ am y tro cyntaf hefyd yn y categori Oedolion, gyda dechreuad da iawn i’r tymor, gan orffen yn y 11eg safle.

Mynegodd Darell Jones, Cadeirydd y Clwb, ei frwdfrydedd, gan ddweud: “Dwi mor falch ac yn freintiedig cael bod yn rhan o glwb mor gyfeillgar a phroffesiynol sydd yn datblygu, yn annog ac yn galluogi talent ifanc mewn modd mor gadarnhaol. Hoffwn ddiolch i’n noddwyr Gardner Aerospace a Hamdden a Llyfrgelloedd Aura am eu cefnogaeth barhaus”.

Mynegodd y Prif Hyfforddwr, Vicki Usherwood ei diolch a’i phleser ynglŷn â pherfformiad y Clwb, gan ddweud: “Mae’r cyflawniad yma’n benllanw tair blynedd o ymrwymiad, ymroddiad a phenderfyniad. Mae’r sglefrwyr yma wedi dod drwy ein rhaglen ddatblygu ac maent wedi profi beth y gall ymroddiad ac ymarfer ei gyflawni. Maen nhw’n parhau i fynd o nerth i nerth!”

Bydd y pedwar tîm yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ryngwladol yr Alban Trophy d’Ecosse yn Dumfries yn gynnar ym mis Chwefror, ac mae gobeithion yn uchel yn byddant yn llwyddo i ddod â rhagor fuddugoliaethau nôl i Ganolfan Sglefrio Glannau Dyfrdwy.   

Fe hoffai tîm Aura longyfarch y clwb am ei gyflawniadau gwych ac rydym yn dymuno’r gorau iddynt yn y gystadleuaeth a gynhelir yn fuan.

Mae Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy bob amser yn croesawu aelodau newydd sydd wedi cyflawni Gradd 5 neu uwch rhaglen “Dysgwch sut i Sglefrio”. Maent yn cyfarfod bob nos Wener rhwng 5.00 a 7.00pm yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

I gael sesiwn flasu am ddim neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: vicki.skate@gmail.com.

I gael rhagor o wybodaeth am wersi Sglefrio Iâ, cliciwch yma.

Leave a Reply