Dewch i weld Llyfrgell newydd a gwell y Fflint!

Mae Aura’n falch o gyhoeddi bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ei newydd wedd!

Ail-agorwyd drysau’r Llyfrgell i’r cyhoedd ar 20 Ionawr, 2020.

Yn 2019, roedd Aura’n falch iawn ar ôl sicrhau £300,000 o gyllid ar gyfer gwaith gwella yn Llyfrgell y Fflint drwy gais grantiau cyfalaf llwyddiannus i Amgueddfeydd, Archifau ac Adran Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r £300,000, cyfrannodd Aura a Chyngor Sir y Fflint hefyd at y datblygiad, cyfanswm o £360,000 mewn buddsoddiad newydd.

Mae’r cyllid wedi trawsnewid y llyfrgell yn llwyr, sydd nawr yn cynnwys cegin gymunedol ac ardal arddangos treftadaeth. Ailgynlluniwyd llyfrgell y plant, yr ystafelloedd hyfforddiant a’r brif lyfrgell hefyd, a’u trawsnewid er mwyn creu gofod cymunedol mwy hyblyg.

Ynghyd â’r trawsnewidiad, mae Aura wedi cyflwyno peiriannau hunanwasanaeth newydd sbon hefyd, ac wedi diweddaru cyfleusterau TGCh y llyfrgell i wella a moderneiddio ei darpariaeth ddigidol.

Yn falch iawn bod y llyfrgell wedi ailagor, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Aura, Mike Welch: “Fel un o drigolion y Fflint, rwy’n gyffrous iawn am y drawsnewidiad Llyfrgell y Fflint. Rydw i’n defnyddio’r Llyfrgell yn gyson, ac yn edrych ymlaen at weld sut bydd y gegin gymunedol a’r ystafelloedd hyfforddiant ar eu newydd wedd yn cael eu defnyddio: bydd y ddau nodwedd o fudd mawr i ddarpariaeth ein llyfrgell.”

Mynegodd Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts ei frwdfrydedd am y datblygiad, gan ddweud: “Rydw i’n falch iawn o glywed bod Llyfrgell y Fflint wedi ailagor ar ôl ei datblygu, sy’n cynrychioli cam cadarnhaol arall o fewn partneriaeth barhaus rhwng Aura a Chyngor Sir y Fflint. Mae’r adeilad wedi cael ei ailwampio i fod yn ganolbwynt bywiog, ac mae’n ased enfawr i’r dref; rydw i’n edrych ymlaen at weld beth sydd ar y gweill yn y dyfodol.”

Roedd Rheolwr y Llyfrgell, Susannah Hill yn mynegi ei chyffro am y datblygiad hefyd, gan ddweud: “Nawr bod drysau’r llyfrgell wedi ailagor byddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau mewn ffyrdd newydd a chynnig llawer mwy i gymuned y Fflint.  Mae’r llyfrgell yn le mwy modern a hyblyg i archwilio straeon a gwybodaeth ac yn caniatáu i ni gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i bawb. Mae hi wedi bod yn wych gweld ymateb y gymuned leol hyd yma!”

Mae’r datblygiad hwn o Lyfrgell y Fflint yn cynrychioli cyfle newydd cyffrous i Aura wrth i ni barhau fel sefydliad dielw, er budd cymuned Sir y Fflint. Bydd ailagoriad swyddogol y llyfrgell yn cael ei gynnal ar 5 Mawrth, 2020, i gyd-fynd gyda dathliad Llyfrgelloedd Aura o Ddiwrnod y Llyfr.

Leave a Reply