Llyfrau Gorau Dydd Sant Ffolant Llyfrgelloedd Aura!

Rydym wedi dewis 8 llyfr gwych i bori drwyddynt y dydd Sant Ffolant hwn! Mwynhewch y darllen!

Chwiliwch yma am un o’r teitlau isod ar ein catalog ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd.

Sol a Lara gan Tony Bianchi

Mr Perffaith / Mr Perfect gan Joanna Davies

Poems of Love and Longing, casgliad o gerddi gan feirdd cyfoes Cymru

Hoff Gerddi Serch Cymru, casgliad o gerddi a olygwyd gan Bethan Mair

The Giver of Stars gan Jojo Moyes

19 Love Songs gan David Levithan

The Flat Share gan Beth O’Leary

Ask Again, Yes gan Mary Beth Keane

Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff lyfrau rhamantus drwy adael sylw ar dudalennau ein cyfryngau cymdeithasol: @LibFlintshire ar Twitter, neu @LlyfrgelloeddAuraLibraries ar Facebook!Leave a Reply