Y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws (Covid-19)

Pan fyddwch yn ymweld ag un o’n canolfannau hamdden neu lyfrgelloedd eich lles yw ein blaenoriaeth.

Yn dilyn pryderon iechyd Coronafeirws (Covid-19) ac yn dilyn arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi cynyddu argaeledd glanweithydd dwylo ac amlder glanweithdra ym mhob ardal, yn arbennig: offer y gampfa, dolenni drysau ac arwynebedd i annog holl ymwelwyr i barhau i ddefnyddio ein cyfleusterau. 

Mae cyngor ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru sydd wedi cyhoeddi’r poster canlynol:

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/advice-posters-update-27-02-2020/advice-for-the-public-poster-02-03-2020-welsh/

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus a byddwn yn parhau i dderbyn cyfarwyddyd gan swyddogion Iechyd y Cyhoedd gan gymryd pa bynnag gamau angenrheidiol er mwyn diogelu ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a’r cyhoedd.

Leave a Reply