Hamdden a Llyfrgelloedd Aura – Y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws (COVID-19)

Wrth i’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws (COVID-19) barhau i ddatblygu, rydym yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau eich diogelwch a darparu’r hyblygrwydd mwyaf.

Pan fyddwch yn ymweld ag un o’n canolfannau hamdden neu lyfrgelloedd eich lles yw ein blaenoriaeth.

Yn dilyn pryderon iechyd Coronafeirws (Covid-19) ac yn dilyn arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi cynyddu argaeledd glanweithydd dwylo ac amlder glanweithdra ym mhob ardal, yn arbennig: offer y gampfa, cyfleusterau newid, toiledau cyhoeddus, dolenni drysau ac arwynebedd i annog holl ymwelwyr i barhau i ddefnyddio ein cyfleusterau.

Mae cyngor ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru sydd wedi cyhoeddi’r poster hwn:

Poster Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru

Mae pob gwasanaeth yn gweithio fel arfer ac rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus a byddwn yn parhau i dderbyn cyfarwyddyd gan swyddogion Iechyd y Cyhoedd gan gymryd pa bynnag gamau angenrheidiol er mwyn diogelu ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a’r cyhoedd.

Polisi Canslo Archeb wedi’i ddiweddaru

Rydym yn parhau i ymrwymo i gynnig dewisiadau archebu hyblyg. Oherwydd yr amgylchiadau unigryw hyn, rydym yn gwneud addasiadau ychwanegol i’n polisïau archebu unigol a bloc am y tro i roi tawelwch meddwl ychwanegol i chi:

• Gallwch newid neu ganslo eich archeb heb orfod talu rhwng 14 diwrnod a 24 awr cyn dyddiad eich archeb.

Os ydych angen addasu eich archeb, cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden neu’r Llyfrgell neu cysylltwch â Phencadlys Aura ar 01352 702447 neu e-bost bookings@aura.wales

Leave a Reply