Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru

Ydych chi’n chwilio am her darllen newydd? Beth am gofrestru ar gyfer: “Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru”.

Mae’r her ddarllen newydd a chyffrous hon wedi’i chreu gan Estyn Allan y Gogledd partneriaeth o lyfrgelloedd yng Ngogledd Cymru sydd â’r nod o gynnig cyfleoedd newydd i ddarllenwyr gymryd rhan ymarferol yn eu datblygiad a’u lles eu hunain a rhannu profiadau darllen gydag eraill; i ddatblygu prosiectau llawn dychymyg sy’n rhoi mwy o fwynhad i bobl o ddarllen a chyflwyno’r pleser o ddarllen i gynulleidfaoedd newydd.  

Bob mis drwy’r flwyddyn, bydd pedwar o’r tri deg chwech llyfr sydd wedi’u dewis yn arbennig, dau yn Saesneg a dau yn Gymraeg, yn cael eu datgelu i greu calendr darllen cyfareddol i’ch llawenhau.

Mae llyfrgellwyr o bob rhan o Ogledd Cymru wedi bod yn dewis llyfrau sy’n eich annog i ddarllen rhywbeth gwahanol.  Beth bynnag yw eich chwaeth ddarllen, mae rhywbeth yma i ddifyrru, annog a chyfoethogi eich profiad darllen – antur go iawn yng nghysur eich cadair freichiau!

Hefyd, mae darllenwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiadau a’u barn o’r llyfrau ar-lein drwy Facebook, Twitter ac Instagram neu ar y cardiau post trawiadol sydd ar gael o lyfrgelloedd.

Rhannodd Susannah Hill, un o Reolwyr Llyfrgell Aura, ei chyffro, gan ddweud: “Y syniad yw bod ‘Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru’ yn gweithredu bron fel grŵp darllen heb fod angen mynd iddo. Gall pobl yn aml fynd i rigol wrth ddarllen, wrth ddarllen gwaith yr un awduron neu’r un genre ac rydyn ni’n annog pobl i’w herio eu hunain a rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn 2020. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch yn datgelu byd ehangach llyfrau iddyn nhw yn gyffredinol a sut y gall darllen gael effaith gadarnhaol ar eu lles; rhywbeth y byddem ni yng Hammdden a Llyfrgelloed Aura yn falch iawn o’u helpu i’w ddarganfod.  Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn dod yn offeryn mwy defnyddiol o hyd i ddarllenwyr modern drafod llyfrau, ac rydyn ni eisiau annog pobl i drafod darllen, llyfrau a’u manteision ble bynnag y gallwn.”


Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr her ddarllen ar gyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @codi_calon

Facebook: @BendigedigCodiCalon

Instagram: @bendigedig_fantastic

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: Susannah.Hill@aura.wales neu alw heibio i’ch llyfrgell leol.

Leave a Reply